Οι υπηρεσίες μας

Τομείς του Δικαίου που αναλαμβάνει το γραφείο μας

Διοικητικό Δίκαιο

Υπαλληλικό Δίκαιο, Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ιατρική Αμέλεια

Υποθέσεις υπαλλήλων ΥΠΕΞ

Φορολογικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Εμπορικό Δίκαιο

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Δίκαιο της προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

Έργα Τέχνης

Eξώδικη επίλυση διαφόρων

Διαμεσολάβηση

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας και ο αρμόδιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.


adminΥπηρεσίες