ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2017

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρμάς, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και Βασιλική Προβίδη, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Γεωργία Μαρινοπούλου.

Μιχαήλ Ζυμής, Γενικός Επίτροπος Επικρατείας.

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ 244/2017
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 244 ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜ ΕΛ ΣΥΝ

Ολομ.Ελ.Συν.244/2017

Πρόεδρος : Nικόλαος Αγγελάρας, Προέδρος

Εισηγητής : Kωνσταντίνος Εφεντάκης , Σύμβουλος

Δικηγόροι: Aθανάσιος Τεγόπουλος.

Κωνσταντίνος Κατσούλας. Νομικός Σύμβουλος του ΝΣΚ

Νικόλαος Καραγιώργης , Πάρεδρος ΝΣΚ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ThanasisΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 244 ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜ ΕΛ ΣΥΝ
περισσότερα

Τουρισμός – Πολιτισμός – Διαμεσολάβηση

Τουρισμός – Πολιτισμός – Διαμεσολάβηση

 

Η Ελλάδα μας, έλεγε η Μελίνα Μερκούρη, πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον Πολιτισμό, αλλά και για τον Τουρισμό της, αν τα χάσει θα πάψει να ζει …

Και πραγματικά τα λόγια αυτά, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, θα έλεγα πως ο Τουρισμός αποτελεί τη Βιομηχανία της Ελλάδας

Κείμενα: Βασιλική Σκορδάκη.

ThanasisΤουρισμός – Πολιτισμός – Διαμεσολάβηση
περισσότερα

Περίληψη στην 486 του 2016 απόφαση της ΟλομΕλΣυν

Περίληψη στην 486/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν

 

Πρόεδρος:  Νικόλαος Αγγελάρας, Προέδρος ΕλΣυν

Εισηγητής :  Κωνταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος ΕλΣυν

 

Παραπομπή προδικαστικού ερωτήματος στην Ολομέλεια ΕλΣυν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 Α παρ.2  του π.δ. 1225/1981.

 

 Έννοια του προδικαστικού ερωτήματος:  Ζήτημα γενικότερης σημασίας που αφορά ευρύτερο κύκλο προσώπων ή αφορά αντίθεση νομοθετικής διάταξης σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνα.

ThanasisΠερίληψη στην 486 του 2016 απόφαση της ΟλομΕλΣυν
περισσότερα

Περίληψη στην 977 του 2016

Περίληψη στην 977/2016 Ολ.ΕλΣυν

Προεδρεύων Αντιπροέδρος Ιωάννης Σαρμάς

Εισηγητής Δημήτριος Τσακανίκας Σύμβουλος

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του συνταξιοδοτικού οργάνου στοιχειοθετείται όταν η συνταξιοδοτική διοίκηση, αν και υποχρεούται κατά νόμο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για την ρύθμιση της συνταξιοδοτικής έννομης σχέσης. Δεν συντελείται τέτοια παράλειψη, χωρίς την προηγούμενη υποβολή αίτησης.

ThanasisΠερίληψη στην 977 του 2016
περισσότερα

Περίληψη στην 1506 του 2016 απόφ ΟΛ

Περίληψη στην 1506/2016 Ολ.ΕλΣυν

Πρόεδρος : Nικόλαος Αγγελάρας Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγήτρια : Aσημίνα Σαντοριναίου Σύμβουλος

Ι. Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων της περιπτ.17 της υποπαραγρ.Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 , με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κατ’ επέκταση δε και οι συντάξιμες αποδοχές των πρώην μελών Δ.Ε.Π.  των Α.Ε.Ι. Αντίθεση αυτών στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25παρ.4 του Συντάγματος.

ThanasisΠερίληψη στην 1506 του 2016 απόφ ΟΛ
περισσότερα

Περίληψη στην 1509 του 2016

Περίληψη στην 1509/2016 απόφ. Ολ.ΕλΣυν

Προεδρεύουσα Σύμβουλος:  Φλωρεντία Καλδή

Εισηγήτρια Αγγελική Πανουτσακοπούλου Σύμβουλος

Προδικαστικό ερώτημα στην Δικαστική Ολομέλεια του ΕλΣυν

 Άρθρο 108 Α παρ.2 του π.δ. 1225/1981

 Αν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ.α΄ του ν.3833/2010 και του άρθρου τρίτου παρ.1 του ν.3845/2010 με τις οποίες επιβάλλεται μείωση στα πάσης φύσεως επιδόματα , αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου περιλαμβάνουν και την πάγια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ.6 του ν.2521/1997, η οποία συνυπολογίζεται στο συντάξιμο μισθό των δικαστικών λειτουργών.

ThanasisΠερίληψη στην 1509 του 2016
περισσότερα

Περίληψη στην 1992 του 2016 απόφ.

1992/2016

Ολομ.Ελ.Συν.

Πρόεδρος : Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγητής:  Δημήτριος Τσακανίκας , Σύμβουλος ΕλΣυν

Διάκριση της υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης , κατά το άρθρο 26 Σ.Κ., σε πραγματική και πλασματική .

ThanasisΠερίληψη στην 1992 του 2016 απόφ.
περισσότερα

Περίληψη στην 1996 του 2016 Ολ.

1996/2016

Ολ.Ελ.Συν ( Σε ελάσσονα πρώτη σύνθεση) .

Πρόεδρος : Νικόλαος Αγγελάρας , Πρόεδρος

Εισηγήτρια:  Ευφροσύνη Παπαδημητρίου , Σύμβουλος Ελ.Συν.

Δικαίωμα συντάξεως στρατιωτικού, ο οποίος κατέστη πλήρως ανίκανος για εργασία, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

ThanasisΠερίληψη στην 1996 του 2016 Ολ.
περισσότερα