ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 244 ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜ ΕΛ ΣΥΝ

Ολομ.Ελ.Συν.244/2017

Πρόεδρος : Nικόλαος Αγγελάρας, Προέδρος

Εισηγητής : Kωνσταντίνος Εφεντάκης , Σύμβουλος

Δικηγόροι: Aθανάσιος Τεγόπουλος.

Κωνσταντίνος Κατσούλας. Νομικός Σύμβουλος του ΝΣΚ

Νικόλαος Καραγιώργης , Πάρεδρος ΝΣΚ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ThanasisΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 244 ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜ ΕΛ ΣΥΝ
περισσότερα

Αναγνώριση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)

της 12ης Ιουνίου 2008 (*)

«Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου – Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα – Έννοιες των “διαδοχικών συμβάσεων” και των “αντικειμενικών λόγων” που δικαιολογούν την ανανέωση των συμβάσεων αυτών – Μέτρα για την αποτροπή καταχρήσεων – Κυρώσεις – Αντιμετώπιση, σε εθνικό επίπεδο, των διαφορών και καταγγελιών – Περιεχόμενο της υποχρεώσεως σύμφωνης ερμηνείας»

ThanasisΑναγνώριση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
περισσότερα