Το Δικηγορικό Γραφείο Σκορδάκη & Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 1975 από το Δημοσθένη Νικολάου Σκορδάκη και ανελλιπώς παρέχει νομικές συμβουλές στους τομείς του διοικητικού δικαίου, με έμφαση στο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και στα θέματα που αφορούν τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του συνταξιοδοτικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, σε υποθέσεις των Διπλωματικών και λοιπών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, του φορολογικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου, του εργατικού δικαίου,  με παραστάσεις και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δικαίου της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με μεγάλη εμπειρία και ανάλογες επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του εμπορικού δικαίου, της αγοραπωλησίας ακινήτων,  του δικαίου της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και της αγοραπωλησίας έργων τέχνης.

Από το 1996, ασχολούμαστε ενεργά με τη Διαμεσολάβηση, η οποία μόλις το 2010 έγινε πλέον θεσμός με το Ν.3898/2010 στην Ελλάδα, προτείνοντας στους πελάτες μας τη γρήγορη και σχεδόν ανέξοδη διαδικασία της διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών τους.

Επικοινωνείστε μαζί μας

    ThanasisΑρχική