ΣτΕ Α΄ 1500/2022 Αστικη Ευθύνη Δημοσίου

Αστική ευθύνη του Δημοσίου (άρ. 105 ΕισΝΑΚ). Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης παραλείψεως των αστυνομικών οργάνων να άρουν την παράνομη κατάσταση που προκλήθηκε από την παράνομη είσοδο και παραμονή επί μακρόν στη Χώρα υπηκόου τρίτης χώρας και του επιζήμιου αποτελέσματος (της προσβολής υγείας ή σώματος) τρίτου. Δεν αίρεται ο αιτιώδης σύνδεσμος εκ του ότι παρεμβάλλεται η εγκληματική ενέργεια του αλλοδαπού.

ThanasisΣτΕ Α΄ 1500/2022 Αστικη Ευθύνη Δημοσίου
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 1409-2022 μισθολόγιο ιατρών

Απάντηση σε προδικαστικό ερώτημα υποβληθέν με την ΔΠ Κερκύρας 365/2020: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε νέο ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

ThanasisΣτΕ Ολομ 1409-2022 μισθολόγιο ιατρών
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 1408/2022 μισθολόγιο ιατρών

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε νέο ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας επέρχονται από τη δημοσίευση της αποφάσεως.

ThanasisΣτΕ Ολομ 1408/2022 μισθολόγιο ιατρών
περισσότερα

ΣτΕ B´ 1411-3/2022

Ερμηνεία λόγου περί παραβιάσεως του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999). Αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας.

ThanasisΣτΕ B´ 1411-3/2022
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 1403-7/2022

Σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ η επιστροφή ποσών για περικοπές 11 μηνών σε κύριες συντάξεις (όχι σε επικουρικές/δώρα) και η απόσβεση των λοιπών αξιώσεων για όσους δεν άσκησαν αγωγή έως 31.7.2020

ThanasisΣτΕ Ολομ 1403-7/2022
περισσότερα

ΣτΕ 1010-2022 σύνταξη αναπήρου

Συνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 σχετικά με τη χορήγηση πρόωρης σύνταξης μόνο στους συγγενείς (γονέα, σύζυγο ή αδελφό/ή) του αναπήρου και όχι και στους δικαστικούς συμπαραστάτες που δεν έχουν μία από τις ανωτέρω συγγενικές ιδιότητες.

ThanasisΣτΕ 1010-2022 σύνταξη αναπήρου
περισσότερα

ΣτΕ Γ 727-2022 ασκούμενοι δικηγόροι

Απόφοιτοι νομικής πανεπιστημίων ΕΕ δεν εγγράφονται ασκούμενοι δικηγόροι αν αποτύχουν τρεις φορές σε μάθημα για διαπίστωση γνώσεων ελληνικού δικαίου. Σχετική διάταξη Κώδικα Δικηγόρων δεν αντίκειται σε Σύνταγμα και ΣΛΕΕ.

ThanasisΣτΕ Γ 727-2022 ασκούμενοι δικηγόροι
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1147-2022 επιβολή χρήσης μη ιατρικής μάσκας

Συνταγματικότητα επιβολής υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας, μέτρων περιορισμού μετακινήσεως και συναθροίσεως των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ThanasisΣτΕ Ολ 1147-2022 επιβολή χρήσης μη ιατρικής μάσκας
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1190-2022 κ.α Πυροσβεστική

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 129 παρ. 1 περ. δ του ν. 4662/2020 συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος.

ThanasisΣτΕ Ολ 1190-2022 κ.α Πυροσβεστική
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 996-2022 συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΔΕΗ

Η θεσπισθείσα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4491/1966 στέρηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εργαζομένου στη Δ.Ε.Η. σε περίπτωση ποινικής καταδίκης του για ορισμένα αδικήματα αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος σχετικά με την προστασία του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης και την αρχή της αναλογικότητας.
(βλ. Ολομ. Ελεγκτ.Συν. 477/2014 για τους δημοσίους υπαλλήλους)

ThanasisΣτΕ Ολομ 996-2022 συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΔΕΗ
περισσότερα