ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΥΠ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ

Αθήνα 25 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΣΚΟΡΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σας ενημερώνει για τη σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που αφορά αξιώσεις αποδοχών υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο της χώρας έχει ήδη κρίνει ότι όμοιες αξιώσεις κατά των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου παραγράφονται στη 2ετία. Για αξιώσεις αποδοχών μεταξύ ιδιωτών (εργοδότες – εργαζόμενοι) η παραγραφή, είναι 5ετής.
Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κρίνει ότι η διετής παραγραφή αξιώσεων αποδοχών κατά του Ελληνικού Δημοσίου προσβάλλει το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Επίσης, κρίνει ότι η τοκοφορία των αξιώσεων αποδοχών αρχίζει από την ημέρα καταβολής των αποδοχών και όχι από την επίδοση της αγωγής όπως έχουν κρίνει τα Ελληνικά Δικαστήρια.
Η κυρία Σκορδάκη αναφερόμενη στη σημερινή απόφαση είπε ότι με την απόφαση αυτή καταλύονται βασικά προνόμια του Ελληνικού Δημοσίου, επέρχεται ισότητα μεταξύ υπαλλήλων και Δημοσίου και προστατεύεται η «περιουσία» τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε ερώτηση επικοινωνήστε σε ώρες εργασίας με το γραφείο μας και εκτός ωρών εργασίας με το 6932 663057.

Βασιλική Σκορδάκη

Δημοσθένης Σκορδάκης

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΔΑΔ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Δ.Υ

Αποδελτίωση

Αποδελτίωση

ThanasisΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΥΠ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ