Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17030-2022 πυρκαγιά

Ευθύνη του Δημοσίου προς καταβολή εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου προσώπου κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την οικία του κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς την 23η.07.2018 στην περιοχή του Νέου Βουτζά Αττικής

Πρόεδρος: Ελένη Αγγέλη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.
Εισηγήτρια: Ευαγγελία Παυλίδου, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
ΠΗΓΗ: www.adjustice.gr

Αγωγή αποζημίωσης, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, για παρανομίες κατά την από 23.7.2018 πυρκαγιά, με συνέπεια τον θάνατο συγγενούς των εναγόντων, ηλικίας 77 ετών, πλησίον της οικίας της, στην προσπάθειά της να αποχωρήσει, πεζή, από αυτήν και να την περισυλλέξει, με το αυτοκίνητό του, ο σύζυγός της.
Παράνομη η παράλειψη εισήγησης για την, κατ’ άρθρο 6 παρ. 5 περ. στ΄ του ν. 3013/2002, οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του Νέου Βουτζά, καθ’ υπέρβαση των άκρων ορίων της σχετικής διακριτικής ευχέρειας των οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος, που δεν προέβησαν σε ορθή εκτίμηση της κατάστασης. Δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παρανομίας και του ζημιογόνου αποτελέσματος από την προσπάθεια του θύματος να αποχωρήσει από την οικία του, διότι πρόκειται για ενέργεια αναμενόμενη, ιδίως εφόσον το πρόσωπο δεν είχε επαρκή πληροφόρηση για τον βαθμό του κινδύνου στον οποίον εκτίθεται. Απορριπτέα και τα προβαλλόμενα περί συνδρομής ανωτέρας βίας, διότι η διαγνωσθείσα παρανομία δεν αφορά στην αποτροπή και κατάσβεση της πυρκαγιάς, ούτε, άλλωστε, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι ελήφθησαν μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας για την προστασία των κατοίκων. Ελλείψει εισήγησης από τους επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία και θα καθόριζε τις κρίσιμες τοπικές και χρονικές παραμέτρους της απομάκρυνσης, υποχρεωτικώς, για το, εν συνεχεία, αποφασίζον όργανο, δεν καταλείπεται πεδίο ελέγχου για περαιτέρω ενέργειες προς απομάκρυνση των κατοίκων από τα εμπλεκόμενα όργανα των τριών εναγόμενων, ήτοι τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, την Περιφερειάρχη Αττικής και τον Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου.
Αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει ποσά για χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης των πέντε εναγόντων, συνολικού ύψους 300.000 ευρώ.

ThanasisΔιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17030-2022 πυρκαγιά