Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣE ΑΡΙΘΜΟΥΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ 2018

Το Κέντρο Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Ελέγχου για τη Διαμεσολάβηση έτους 2018 (Mediation Audit 2018), που εξήλθαν από τις απαντήσεις 336, εν ενεργεία, διαμεσολαβητών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημαντικά σημεία της έρευνας αυτής είναι:

  • Τους τελευταίους 12 μήνες, διεξήχθησαν 12.000 εμπορικές διαμεσολαβήσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβήσεων σε μικροδιαφορές), ήτοι παρουσιάστηκε μια αύξηση 20% από το 2016. Η εκτιμώμενη αξία των εμπορικών αυτών διαφορών ανέρχεται σε 11,5 δισεκατομμύρια αγγλικές λίρες.
  • Δραστηριότητα που σχετίζεται με συγκεκριμένο σχήμα (π.χ. οργανωμένα συστήματα διαμεσολάβησης, όπως το σχήμα διαμεσολάβησης για διαφορές που προκύπτουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα πιλοτικά σχήματα διαμεσολάβησης στα Πρωτοδικεία και το σχήμα διαμεσολάβησης στα Εφετεία) αυξήθηκε κατά 45% από το 2016 και πλέον αποτελεί το 37,5% όλης της διαμεσολαβητικής δραστηριότητας. Σε αντίθεση, οι μεμονωμένες περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν σε διαμεσολάβηση παρουσίασαν μια μικρότερη αύξηση, της τάξης του 9% από το 2016.
  • Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας της διαμεσολάβησης παραμένει υψηλό με ένα μέσο όρο 89%, έναντι 86% το 2016, εκ των οποίων το 74% των υποθέσεων κατέληξε σε συμφωνία την ημέρα της διαμεσολάβησης και το 15% μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από αυτήν.
  • 25% των σχολίων αναφέρουν μια αυξανόμενη αντίδραση στην κοινή συνάντηση των μερών κατά την έναρξη της διαδικασίας. Παρόλα αυτά, ικανός αριθμός διαμεσολαβητών αναφέρει ότι υπήρξε αύξηση στις κοινές συναντήσεις μεταξύ δικηγόρων και/ή μερών κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.
  • Περίπου 200 άτομα εμπλέκονται σε περίπου το 85% των εμπορικών υποθέσεων που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο σχήμα (κατά μέσο όρο περίπου 40 υποθέσεις ανά άτομο). Το μέγεθος αυτής της ομάδας έχει μεγαλώσει από 145 που αναφέρθηκε το 2016, πράγμα που σημαίνει ότι αναπτύσσεται μεγαλύτερος ανταγωνισμός.
  • To ποσοστό των γυναικών που ερωτήθηκαν παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2016, ήτοι στο 35%. Μόνον το 10% από τους ερωτηθέντες κατέταξαν τον εαυτό τους στις κατηγορίες Μαύροι, Ασιάτες και άλλες εθνικές μειονότητες.

 

Πηγή: CEDR – Mediation Audit 2018 Results

 

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

SOLICITOR  Αγγλίας & Ουαλίας

ThanasisΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣE ΑΡΙΘΜΟΥΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ 2018