Περίληψη στην 1996 του 2016 Ολ.

1996/2016

Ολ.Ελ.Συν ( Σε ελάσσονα πρώτη σύνθεση) .

Πρόεδρος : Νικόλαος Αγγελάρας , Πρόεδρος

Εισηγήτρια:  Ευφροσύνη Παπαδημητρίου , Σύμβουλος Ελ.Συν.

Δικαίωμα συντάξεως στρατιωτικού, ο οποίος κατέστη πλήρως ανίκανος για εργασία, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Υπηρεσία που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο είναι αυτή η οποία από τη φύση της, υπό το σύνολο των αντικειμενικών συνθηκών που τη συνοδεύουν και ανεξάρτητα από απρόοπτα συμβάντα ενέχει αυξημένες πιθανότητες επέλευσης κινδύνου για τη ζωή,την υγεία ή την σωματική ακεραιότητα όσων την εκτελούν.

Δεν έσφαλε το δικάσαν Τμήμα ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 παρ.17 του π.δ/τος 169/2007 όταν απέρριψε την έφεση του ήδη αναιρεσείοντος να του κανονιστεί σύνταξη κατ’εφαρμογή της διάταξης αυτής που αφορά τους παθόντες κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο, άλλως την προσαύξηση της ήδη χορηγηθείσας σ’ αυτόν σύνταξης κατά 20% κατ’εφαρμογή του άρθρου 45 παρ.4 του πδ/τος 169/2007, που αφορά τους παθόντες από απρόοπτο συμβάν.

Ο τραυματισμός αυτού προήλθε μεν πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, όχι όμως και κατά την διάρκεια υπηρεσίας συνεπαγόμενης αυξημένο κίνδυνο, καθόσον η παροχή βοήθειας λόγω της υπηρεσιακής ιδιότητας του αναιρεσείοντος σε εκτραπέν του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού όχημα, έστω και υπό συνθήκες παγετού, που απαιτούν τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, συνιστά υπηρεσία συνηθισμένη στις επαρχιακές οδούς της Βόρειας Ελλάδας, κατά τους χειμερινούς μήνες, η οποία δεν  ενέχει από τη φύση της κίνδυνο τέτοιας έντασης που να δύναται να συγκριθεί με εκείνη των υπηρεσιών αυξημένου κινδύνου.

Αντίθετη Μειοψηφία.

ThanasisΠερίληψη στην 1996 του 2016 Ολ.