Περίληψη στην 1998 του 2016 Ολ.Ελ.Συν

1998/2016

Ολ.ΕλΣυν ( Σε ελάσσονα πρώτη σύνθεση)

Προέδρος :          Nικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγήτρια: Kωνσταντίνα Ζώη Σύμβουλος ΕλΣυν

Παραγραφή αξιώσεων συνταξιούχων του ΟΓΑ από καθυστερούμενες συντάξεις ή επιδόματα.

 Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς.

Ο ΟΓΑ  έχει αποσυνδεθεί από το Λογιστικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ( 496/1974), ενώ έχουν παρασχεθεί σ’ αυτόν όλα τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Στην έννοια των δικαστικών προνομίων περιλαμβάνονται τα ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, ήτοι αυτά που συνδέονται με ζητήματα ουσιαστικού δικαίου,  μεταξύ δε αυτών είναι και εκείνο του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων, πρώην τακτικών υπαλλήλων, εναντίον αυτού

Η ανωτέρω ερμηνευτική άποψη επιρρωνύεται από την διάταξη του άρθρου 29 παρ.4 του ν.3232/2004, η οποία ως γνήσια ερμηνευτική διάταξη ανατρέχει στο χρόνο ισχύος της ερμηνευόμενης διάταξης  (άρθρο 18 παρ.1 του ν.4169/1961).

Άλλωστε, οι   πρώην τακτικοί υπάλληλοι του ΟΓΑ, συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους κατ’ εφαρμογή του άρθρου  1του ν.437/1976, που παραπέμπει για τους υπαλλήλους αυτούς στο ν.3163/1955.( νόμος για την συνταξιοδότηση υπαλλήλων του ΙΚΑ). Όσον αφορά δε το ζήτημα της παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων του ΟΓΑ δεν υφίσταται ρύθμιση στις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού του ΟΓΑ.

Συνεπώς, για αξιώσεις συνταξιούχων, πρώην τακτικών υπαλλήλων του ΟΓΑ, από καθυστερούμενες συντάξεις  ή επιδόματα εφαρμογή έχει η διάταξη του άρθρου 90παρ.5 του ν.2362/1995 που ορίζει ως χρόνο παραγραφής τη διετία , η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής(άρθρο 91 του ν.2362/1995)

Αντιθ.Μειοψ.

ThanasisΠερίληψη στην 1998 του 2016 Ολ.Ελ.Συν