Περίληψη στην 2003 του 2016 Ολ.Ελ.Συν

2003/2016

Ολ.Ελ.Συν.( Σε ελάσσονα  δεύτερη σύνθεση)

Πρόεδρος: Ιωάννης Σαρμάς , Αντιπρόεδρος Ελ.Συν.

Εισηγήτρια:  Βασιλική Προβίδη

 

Προϋποθέσεις για τον συνυπολογισμό στις συντάξιμες αποδοχές του επιδόματος θέσης ευθύνης, που καταβάλλεται κατά τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 13 του ν.3205/2003στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, προϊσταμένους διοίκησης και προϊσταμένους εκπαίδευσης.

Το ως άνω επίδομα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές, εφόσον ο εκπαιδευτικός το ελάμβανε, κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων του, κατόπιν νόμιμης επιλογής και τοποθέτησης του στη θέση αυτή, από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, κατά την οριζόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις τυπική προς προαγωγή του υπαλλήλου διαδικασία.

Εν προκειμένω, ο αναιρεσείων δεν προήχθη σε θέση προϊσταμένου εκπαίδευσης, με την κατά νόμο τυπική διαδικασία επιλογής , εμπεριέχουσα μείζονα εχέγγυα αντικειμενικής κρίσης, αλλά απλώς, του είχαν ανατεθεί καθήκοντα  Διευθυντή , ως εκ τούτου, ορθά δεν συνυπολογίστηκε στις συντάξιμες αποδοχές του, το επίδομα θέσης ευθύνης.

Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.

ThanasisΠερίληψη στην 2003 του 2016 Ολ.Ελ.Συν