Προσφυγή στο ΣτΕ για τα μέτρα φτώχειας

Έντυπη Έκδοση
Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΜΙΣΘΟΥΣ

Η πρώτη προσφυγή κατά των νέων κυβερνητικών μέτρων που επιφέρουν μείωση αποδοχών στον δημόσιο τομέα κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από υπάλληλο του Δήμου Γλυφάδας.

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει ο νόμος 3833/2010 που προβλέπει μεν περικοπές για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης αλλά εισάγει, σύμφωνα με τον προσφεύγοντα, άνιση μεταχείριση των πολιτών, αφού θεσμοθετεί εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων.

Ο εργαζόμενος ζητεί να ακυρωθεί η άρνηση του δημάρχου Γλυφάδας να του καταβάλει πλήρως τις αποδοχές του, χωρίς περικοπή κατά 12% του επιδόματος ειδικής απασχόλησης, κατά 12% των μηνιαίων κατ’ αποκοπή εξόδων κινήσεως ΟΤΑ και κατά 30% του επιδόματος γιορτών του Πάσχα.

Το βασικό επιχείρημά του στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αιτιολογία για τις κατηγορίες των εργαζομένων που εξαιρούνται από τις περικοπές με αποτέλεσμα να προσβάλλονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και ίσης μεταχείρισης που επιτάσσουν «την ίση αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων, ενώ σε κάθε περίπτωση παρεκκλίσεις από την ίση μεταχείριση θα πρέπει να δικαιολογούνται» αλλά και η αρχή της αναλογικότητας. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ενώ το επίδομα ειδικής απασχόλησης προβλέπεται για το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, το τεχνικό και υγειονομικό προσωπικό, τους τεχνίτες κ.λπ., παρ’ όλ’ αυτά ο νόμος εξαιρεί την πρώτη κατηγορία εργαζομένων από τις περικοπές.

Οσον αφορά το επίδομα εξόδων κίνησης, υποστηρίζει ότι κόβεται παρανόμως διότι δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά μόνον τους δήμουςμ οι οποίοι έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια.

Αναφέρει, ακόμη, ότι οι μειώσεις αποδοχών παραβιάζουν και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης της Ρώμης με το οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, στο οποίο υπάγονται και οι απαιτήσεις από μισθολογικές διαφορές.

Β.ΦΩΤ.

 

ThanasisΠροσφυγή στο ΣτΕ για τα μέτρα φτώχειας