Απόφαση ΣτΕ 1887/2018

Λαθρεμπορία. Η διοικητική κύρωση του πολλαπλού τέλους, έχει «ποινικό» χαρακτήρα, και επιβάλλεται παράλληλα με την ποινική κύρωση για το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Οι κυρώσεις αυτές κατατείνουν στην ικανοποίηση κοινών σκοπών. Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής ne bis in idem κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ της ΕΣΔΑ. Πότε δικαιολογείται η σώρευση ποινικής και διοικητικής δίωξης και κύρωσης για την ίδια παράβαση της τελωνειακής/φορολογικής νομοθεσίας. Δέσμευση του διοικητικού δικαστή από την αμετάκλητη καταδικαστική ποινική απόφαση, για την ίδια λαθρεμπορική παράβαση, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β΄ του ΚΔΔ. Το διοικητικό δικαστήριο οφείλει να αχθεί στην ακύρωση της καταλογιστικής πράξης, όταν η αμετακλήτως επιβληθείσα από το ποινικό δικαστήριο ποινή, αυτοτελώς ορώμενη, είναι αποτελεσματική, αποτρεπτική και ανάλογη της σοβαρότητας της παράβασης. Αν η καταγνωσθείσα από το ποινικό δικαστήριο κύρωση είναι εμφανώς υπερβολικά ελαφριά σε σχέση με την αποδοθείσα παράβαση, ο διοικητικός δικαστής ερευνά την υπόθεση στο πλαίσιο των λόγων της προσφυγής και του αιτητικού αυτής, χωρίς να δεσμεύεται από τις κρίσεις του ποινικού δικαστηρίου, τις οποίες, πάντως, υποχρεούται να συνεκτιμήσει ειδικώς. Παραπομπή της υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο, μετά την επίλυση των υποβληθέντων στο ΣτΕ προδικαστικών ερωτημάτων. Η υπόθεση εισήχθη στην επταμελή σύνθεση με πράξη της Προέδρου του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ

ThanasisΑπόφαση ΣτΕ 1887/2018
περισσότερα

4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ  12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά σε εφαρμοστικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016. Έχει ενδιαφέρον διότι: 1) Καταργείται η διάταξη του άρθρου 62 περιπτ.β του Συνταξιοδοτικού Κώδικα για την απώλεια συντάξεως συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης. 2) Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 63 παρ.1 του Σ.Κ. για την αναστολή καταβολής σύνταξης με ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και 3) Καθιερώνεται ο κανόνας του απαράγραπτου του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και καταργούνται όλες οι αποσβεστικές προθεσμίες του ν.3075/2002.

Thanasis4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Το τελευταίο μήνυμα από τον Άρη από το ρομπότ της NASA, το επονομαζόμενο “ΕΥΚΑΙΡΙΑ”, τον προηγούμενο Φεβρουάριο ήταν «Η μπαταρία μου είναι χαμηλή και … σκοτεινιάζει». Ένα μήνυμα γεμάτο παιδικότητα. Και τα νέα του “θανάτου” του ρομπότ “ΕΥΚΑΙΡΙΑ” προκάλεσαν ανά τον κόσμο συναισθήματα λύπης, μιας και τα ρομπότ έχουν μπει στη ζωή μας και όχι μόνο τα προσωποποιούμε, αλλά και θρηνούμε το “τέλος” τους.

Η ρομποτική έχει καταλάβει ένα σπουδαίο ρόλο στην ιατρική, ειδικά μετά το 2000 και περίπου 1500 ρομποτικές προστατεκτομές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σημαντικά θετικό πρόσημο στην ασφάλεια του ασθενή και στο χρόνο ανάνηψής του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος και εκτιμάται ότι το 2017, πραγματοποιήθηκαν 693.000 ρομποτικές επεμβάσεις. Το θετικό στη χρήση ρομπότ είναι ότι μειώνεται η κούραση και το στρες των χειρουργών, εφόσον βέβαια η ρομποτική επέμβαση γίνει σωστά.

ThanasisΙΑΤΡΙΚΗ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

Στην Αγγλία και Ουαλία, οι υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, προωθούνται για εξώδικη επίλυση της διαφοράς μεταξύ ασθενούς και Νοσοκομείου, κυρίως με διαμεσολάβηση, από το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά στις περιπτώσεις που η αντιδικία υφίσταται μόνον ως προς τον καθορισμό του ύψους του ποσού της αποζημίωσης, χωρίς να γίνεται δίκη για την υπαιτιότητα. Θυμάμαι μια διαμεσολάβηση που έλαβα μέρος στο Λονδίνο και αφορούσε υπόθεση ιατρικής αμέλειας, μεταξύ των Ελλήνων γονέων και του Νοσοκομείου.

ThanasisΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ
περισσότερα

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Όλο και πιο συχνά πλέον, είναι τα φαινόμενα του εκφοβισμού (bullying), της παρενόχλησης (harassment) και της σεξουαλικής παρενόχλησης (sexual harassment) μέσα στην καθημερινή ζωή μας και εμφανίζονται κυρίως στην εργασία μας. Η εργασιακή παρενόχληση είναι ένα εξαιρετικά διαβρωτικό φαινόμενο που ασκεί αρνητική επιρροή στην επαγγελματική υπόσταση και ψυχοκοινωνική ευημερία των εργαζομένων, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχική υγεία, την παραγωγικότητα και την εργασιακή τους ικανοποίηση. Μάλιστα, από έρευνα που έγινε κατά την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής, τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το 11,6% των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα έχουν πέσει θύματα εργασιακής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών από την υποβολή της (2017), ενώ η κυρίαρχη μορφή παρενόχλησης είναι οριζόντια και οι συχνότερες παρενοχλητικές συμπεριφορές είναι έμμεσης μορφής.

ThanasisΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Με πηχαίους τίτλους, οι εφημερίδες της χώρας διατυμπάνιζαν πρόσφατα ότι έλαβε τέλος η δικαστική διαμάχη γνωστού δικηγόρου της Αθήνας και της πρώην συζύγου του, για τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν ενόσω ήταν παντρεμένοι. Η δικαστική απόφαση του 9ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών δικαίωσε τελικά το γνωστό δικηγόρο και υποχρέωσε την πρώην σύζυγό του να του καταβάλει 92.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Και όλα αυτά, δώδεκα χρόνια μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους.

ThanasisΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
περισσότερα