Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων – Ίση μεταχείριση – Φόρος εισοδήματος – Εθνική νομοθεσία – Φορολογική απαλλαγή των επιδομάτων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία – Επιδόματα που ελήφθησαν σε άλλο κράτος μέλος – Αποκλείονται – Διαφορετική μεταχείριση»

Στην υπόθεση C-35/19,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Tribunal de première instance de Liège (πρωτοδικείο Λιέγης, Βέλγιο) με απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2019, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 21 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο της δίκης

BU  κατά État belge,

ThanasisΠροδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων – Ίση μεταχείριση – Φόρος εισοδήματος – Εθνική νομοθεσία – Φορολογική απαλλαγή των επιδομάτων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία – Επιδόματα που ελήφθησαν σε άλλο κράτος μέλος – Αποκλείονται – Διαφορετική μεταχείριση»
περισσότερα

ΣτΕ 1771/2019 Αρχή ΝΕ ΒΙS IN IDEM Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΣτΕ

  1. Επειδή, κατά την κρατήσασα γνώμη των Συμβούλων Ι[…] η αρχή ne bis in idem, έτσι όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στο ενωσιακό δίκαιο, αλλά και στο 4ο άρθρο του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, δεν αποτυπώνει κατ’ ουσίαν κάποιο ξεχωριστό δίκαιο εξ υποκειμένου, παρά, αντιθέτως, συνιστά αναγκαία αντανάκλαση της λειτουργίας της εκκρεμοδικίας και του δεδικασμένου, δηλαδή επιταγή της αρχής της ασφάλειας δικαίου, ως θεμελιώδους έκφανσης του κράτους δικαίου.
ThanasisΣτΕ 1771/2019 Αρχή ΝΕ ΒΙS IN IDEM Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΣτΕ
περισσότερα

Περιλήψεις αποφάσεων για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (νόμος Κατρούγκαλου), όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των Διοικητικών Δικαστών στο facebook, ΣτΕ 1880-1889-2019 ΕΦΚΑ

ΣτΕ 1880/2019 & 1888/2019 Ολομ.
Πρόεδρος: κ. Ν. Σακελλαρίου
Εισηγητής: κ. Σ. Μαρκάτης
Ένταξη δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ- εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών

ThanasisΠεριλήψεις αποφάσεων για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (νόμος Κατρούγκαλου), όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των Διοικητικών Δικαστών στο facebook, ΣτΕ 1880-1889-2019 ΕΦΚΑ
περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ (όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των Διοικητικών Δικαστών στο facebook)

L.P. και Carvalho κατά Πορτογαλίας της 08.10.2019 (αριθ. 24845/13 και 49103/15)

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 930-2019

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ II

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2019, με την ακόλουθη σύνθεση: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Βασιλική Σοφιανού (εισηγήτρια) και Βασιλική Πέππα, Σύμβουλοι, Αικατερίνη Σπηλιοπούλου και Αθανάσιος Καρακόιδας, Πάρεδροι (με συμβουλευτική ψήφο).

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 930-2019
περισσότερα