Τέλος δικαστικού ενσήμου – Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου – Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας – Σώρευση αγωγών

Επιβολή στις εκκρεμείς ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1/1/2020, τέλους δικαστικού ενσήμου. Η υποχρεωτική προσκομιδή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ως προϋπόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη αποτελεί συνταγματικά ανεπίτρεπτο περιορισμό που παρεμποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη ισοδυναμώντας με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου και από την ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας καθώς προσβάλλει την ίδια την υπόσταση του δικαιώματος. Οι οικείες διατάξεις κρίνονται αντικείμενες στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ και ως εκ τούτου μη εφαρμοστέες.

ThanasisΤέλος δικαστικού ενσήμου – Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου – Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας – Σώρευση αγωγών
περισσότερα