Ολομ.Ελεγκ.Συν.2020/2020

To ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και η συμβατότητά του με τις ρυθμίσεις του ν.4387/2016. Η έννοια της εύλογης αναλογίας. Ο ρόλος του κοινού νομοθέτη και του Δικαστή.

ThanasisΟλομ.Ελεγκ.Συν.2020/2020
περισσότερα

ΣτΕ Ολoμ. 2776/2020 Κοινόχρηστοι χώροι Ελληνικού

Κυριότητα των κοινόχρηστων χώρων του Ελληνικού

Με την 2776/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατοίκων Δήμων της Αττικής γύρω από το Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού κατά της έγκρισης των πολεοδομικών μελετών επτά ζωνών πολεοδόμησης σ’ αυτόν. Με την αίτηση οι κάτοικοι είχαν προβάλει ότι η αναβολή, βάσει αντισυνταγματικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της περιέλευσης των κοινοχρήστων χώρων στην κοινή χρήση, την οποία επιχειρεί η προσβαλλόμενη έγκριση των πολεοδομικών μελετών, είναι και η ίδια αντίθετη στο Σύνταγμα.

ThanasisΣτΕ Ολoμ. 2776/2020 Κοινόχρηστοι χώροι Ελληνικού
περισσότερα