Ελ.Συν 957-2021 συνταξιούχοι

Ελ.Συν. 957/2021 ΤΕΤΑΡΤΟ TMHMA

Με τη με αριθμό 957/2021 απόφαση του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, -αφορά περίπου 60.000 συνταξιούχους σε σχέση με τις περικοπές των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων – νέου έτους και επιδόματος αδείας στις συντάξεις τους-, παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα, προκειμένου να εξετασθεί με το θεσμό της πιλοτικής δίκης:

ThanasisΕλ.Συν 957-2021 συνταξιούχοι
περισσότερα