ΣτΕ 1587-2021

Χρόνος άσκησης δικηγορίας, δεν συνυπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη/κατάταξη και εξέλιξη του δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄ 297). Προϋποθέσεις.

ThanasisΣτΕ 1587-2021
περισσότερα