ΣτΕ Ολομ. 1911-2022 μισθολόγιο μελών ΔΕΠ

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε νέο μισθολόγιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας επέρχονται από τη δημοσίευση της απόφασης.
(από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας)

ThanasisΣτΕ Ολομ. 1911-2022 μισθολόγιο μελών ΔΕΠ
περισσότερα