Εφετείο Πειραιά 327-2022

Οι αναρτήσεις στο Facebook, εφόσον το περιεχόμενό τους ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας, συνιστούν προσβολή προσωπικότητας.

ThanasisΕφετείο Πειραιά 327-2022
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 2562-3_2022 αφορόλόγητο αποθεματικών

H φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιρειών κατ’ άρθρο 72 παρ. 12 ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) συνιστά αναδρομική επιβολή φόρου που αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.
ΣτΕ Ολ 2562-2563/2022
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Β. Πλαπούτα, Σύμβουλος Επικρατείας

ThanasisΣτΕ Ολ 2562-3_2022 αφορόλόγητο αποθεματικών
περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17030-2022 πυρκαγιά

Ευθύνη του Δημοσίου προς καταβολή εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου προσώπου κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την οικία του κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς την 23η.07.2018 στην περιοχή του Νέου Βουτζά Αττικής

ThanasisΔιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17030-2022 πυρκαγιά
περισσότερα

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 7080/2022

Επιταγή προς εκτέλεση – Αμοιβή δικηγόρου – Αρχή αναλογικότητας – Πρόσθετη παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου -.

Η διάταξη του άρθρου 72 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά την οποία η αμοιβή για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση ορίζεται στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης, όπως αυτή επιδικάσθηκε από το δικαστήριο, δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και δεν είναι αντίθετη στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 1 Σ. Η διάταξη στοχεύσει στο να λειτουργήσει ως κίνητρο προς τον οφειλέτη να ικανοποιήσει τις αξιώσεις του δανειστή χωρίς την παρεμβολή της εκτελεστικής διαδικασίας, δηλαδή στην περιστολή καθυστερήσεων και δυστροπίας στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και στην αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσής του οφειλέτη με έξοδα. Δεν πρόκειται περί «διπλοπληρωμής» του ιδίου κονδυλίου, επειδή η δικαστική δαπάνη αφορά την αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου μέχρι την έκδοση της απόφασης, ενώ η αμοιβή για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση αφορά αμοιβή μεταγενέστερης δικηγορικής ενέργειας. Νόμιμη η προφορικά ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, που συνεκδικάσθηκε.

ThanasisΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 7080/2022
περισσότερα

ΔΕΧ 141/2022

Έννοια κατοικίας, Βεβαίωση μονίμου κατοίκου, αρμόδιο όργανο για την έκδοσή της, τί λαμβάνεται υπόψη για την έκδοσή της.

ThanasisΔΕΧ 141/2022
περισσότερα

ΣτΕ 203-2022 Ιδιωτική Διαφορά – Πτωχευτική Εξυγίανση

Ιδιωτική η διαφορά που γεννάται από την απόρριψη αιτήματος προς τη φορολογική διοίκηση για διαγραφή και ρύθμιση φορολογικών οφειλών κατ’ επίκληση όρων σύμβασης εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα

ThanasisΣτΕ 203-2022 Ιδιωτική Διαφορά – Πτωχευτική Εξυγίανση
περισσότερα