ΣτΕ Α΄ 771/2023 – Σύνταξη -Χρέη ένδεια

Αποδεδειγμένη πραγματική ένδεια συνταξιούχου μηχανικού ή εργολήπτη δημοσίων έργων με οφειλές πλην ασφαλιστικών εισφορών. Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του. Αρχή της ισότητας.

ThanasisΣτΕ Α΄ 771/2023 – Σύνταξη -Χρέη ένδεια
περισσότερα