ΣτΕ 511 2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ

Ολομέλεια ΣτΕ 511/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ακυρώνεται απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ κατά το μέρος που ορίζει ότι οι Γενικοί Δ/ντές του μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι το όριο ηλικίας για συμμετοχή στη διαδικασία ήταν το 64ο

ThanasisΣτΕ 511 2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ
περισσότερα

ΣτΕ 593-4)2024 σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

ΣτΕ Α΄ 593-4/2024
Πρόεδρος: Τ. Κόμβου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος
Εισηγητής: Μ. Δρίβα, Πάρεδρος

Ο.Π.Ε.Κ.Α. Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα. Ερμηνεία της προϋπόθεσης «δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται» σύνταξη από άλλον φορέα (περ. β΄ του στοιχ. 5 της υποπαρ. ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012).

ThanasisΣτΕ 593-4)2024 σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα
περισσότερα

ΣτΕ 741-742)2024 Διοικητές Νοσοκομείων

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 741/2024
Πρόεδρος: Ε. Νίκα
Εισηγήτρια: Α.-Μ. Παπαδημητρίου
ΣτΕ Γ΄ Τμ. 742/2024
Πρόεδρος: Γ. Τσιμέκας
Εισηγήτρια: Σ. Παπακωνσταντίνου

Επιλογή και διορισμός Διοικητών νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. – Υπουργικές αποφάσεις περί διορισμού μη νομίμως αιτιολογημένες, διότι δεν προκύπτει, ούτε τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω επιλογές είναι αποτέλεσμα συγκριτικής ουσιαστικής αξιολόγησης, από την αρμόδια Επιτροπή, των προσόντων όλων των υποψηφίων.

ThanasisΣτΕ 741-742)2024 Διοικητές Νοσοκομείων
περισσότερα

ΣτΕ 511-514)2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ

Σ.τ.Ε. 511-4/2024 Ολομ.
Πρόεδρος: Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος Σ.τ.Ε.
Εισηγητής: Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας

Με τις ΣτΕ 511-4/2024 Ολομ. ακυρώθηκε απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ κατά το μέρος που ορίζει ότι οι Γενικοί Δ/ντές του μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι το όριο ηλικίας για συμμετοχή στη διαδικασία ήταν το 64ο

ThanasisΣτΕ 511-514)2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ
περισσότερα