Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της περικοπής αποδοχών υπαλλήλου

By ANT1 Internet, www.ant1online.gr, Ανανεωμένο: Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε υπάλληλος του Δήμου Γλυφάδας Αττικής και ζητεί να ακυρωθεί η άρνηση του δημάρχου Γλυφάδας να του καταβάλλει πλήρεις τις αποδοχές του, χωρίς τις περικοπές που προβλέπει ο νόμος.

ant1online

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε υπάλληλος του Δήμου Γλυφάδας Αττικής και ζητεί να ακυρωθεί η άρνηση του δημάρχου Γλυφάδας να του καταβάλλει πλήρεις τις αποδοχές του, χωρίς τις περικοπές που προβλέπει ο Ν. 3833/2010 για τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

Στην προσφυγή του υποστηρίζει ότι είναι αντισυνταγματική η περικοπή κατά 12% του επιδόματος ειδικής απασχόλησης, κατά 12% των μηνιαίων κατ’ αποκοπή εξόδων κινήσεως ΟΤΑ και κατά 30% του επιδόματος εορτών του Πάσχα, όπως και η περικοπή κατά 30% του επιδόματος αδείας και του δώρου Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, υποστηρίζει στην προσφυγή του ο υπάλληλος του Δήμου ότι η περικοπή των αποδοχών του, μέσω της περικοπής των επιδομάτων, είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας, της προστασίας της εργασίας. Επίσης, είναι αντίθετη στα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος που αφορούν την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αλλά και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Ρώμης.

 

ThanasisΠροσφυγή στο ΣτΕ κατά της περικοπής αποδοχών υπαλλήλου