Ιταλική κουζίνα με γεύση επιδίκασης (adjudication)

Ένα πολυτελές εστιατόριο ετοιμάζεται να ανοίξει στην ακριβότερη περιοχή του Λονδίνου, στην καρδιά του Mayfair, με ιταλική κουζίνα. Ο ιδιοκτήτης του, ιταλός και ιδιοκτήτης πολλών τέτοιων εστιατορίων στην Ιταλία, στοχεύει ψηλά, με σχεδιασμό που αγγίζει την τελειότητα, τελειότητα όχι μόνο στην παροχή υψηλής στάθμης γαστρονομικών εδεσμάτων, αλλά και στην περιοχή που έχει διαλέξει για να ανοίξει και αναμφίβολα στην αισθητική του χώρου. Μιας και είναι το πρώτο του εστιατόριο στο Λονδίνο, θα φέρει μαζί του τον ιταλό σεφ του, βραβευμένο με Michelen stars. Ο χώρος έχει βρεθεί και μάλιστα αγορασθεί, αλλά πρέπει να ανακαινισθεί πλήρως, κάτι που θα διαρκέσει τρεις μήνες. Προς διασφάλισή του για την έγκαιρη περάτωση των εργασιών ανακαίνισης, έχει προβλεφθεί ρητά στη σύμβαση με τους άγγλους εργολάβους ότι αν δεν περατωθεί το όλο έργο το αργότερο σε τέσσερις μήνες, οι άγγλοι εργολάβοι θα υποχρεωθούν να καταβάλουν ένα ουδόλως ευκαταφρόνητο ποσό σε ποινικές ρήτρες.

Επειδή, ο ιταλός θέλει ο χώρος να θυμίζει την κομψότητα και ομορφιά της ιταλικής γης, το μέρος της ανακαίνισης σε σχέση με τα μάρμαρα, πλακίδια και γενικά τη διακόσμηση των τοίχων με μάρμαρο, αποφάσισε να γίνουν από ιταλικό συνεργείο, με ιταλικά υλικά.

Ήδη διανύεται ο 2ος μήνας ανακαινίσεως και οι εργασίες έχουν γίνει σε ικανοποιητικό στάδιο, ώστε να αναλάβει και η ιταλική εταιρεία τις εργασίας τοποθέτησης μαρμάρου και πλακιδίων.

Εδώ, θα πρέπει να λεχθεί ότι από νομικής πλευράς υπήρχαν δυο συμβάσεις έργου, μια με τους κύριους εργολάβους του έργου, τους άγγλους και διέπετο από τον αγγλικό νόμο και η άλλη με την ιταλική ομάδα, που διέπετο από τον ιταλικό νόμο. Και οι δυο συμβάσεις είχαν καλύψει όλα τα θέματα που αφορούσαν την κάθε ομάδα, αλλά κανείς δεν είχε ελέγξει τη συμβατότητα και των δυο συμβάσεων και αν υπήρχαν κενά που δεν καλύπτονταν από κάποια από τις συμβάσεις αυτές.

Το ιταλικό συνεργείο έφτασε, αλλά τα ηλεκτρικά δεν είχαν τοποθετηθεί στη σωστή θέση, ή δεν υπήρχαν ή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές εργασίες, με αποτέλεσμα η ιταλική ομάδα να μην μπορεί να ξεκινήσει πριν ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες αυτές από το αγγλικό συνεργείο. Το αγγλικό συνεργείο, όταν κατηγορήθηκε ότι δεν είχε τελειώσει εμπρόθεσμα τις εργασίες αυτές, απάντησε ότι σύμφωνα με τη σύμβασή τους όλα ήταν στο σωστό χρόνο και στο σωστό στάδιο εργασιών.

Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε το κενό των δυο συμβάσεων έργου, που είχαν σαν αποτέλεσμα αφενός να υποχρεούται να πληρώνει το ιταλικό συνεργείο, όσο περίμενε και δεν έκανε καμία εργασία και αφετέρου να υπάρχει κίνδυνος αυτή η αργοπορία να φέρει το όλο έργο σε αδυναμία ολοκλήρωσης στους 4 μήνες, οπότε οι άγγλοι θα έπρεπε να καταβάλουν τη συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα.

Εξαιτίας της μεγάλης διαφωνίας μεταξύ των δυο συνεργείων για το ποιος φταίει, αλλά και του κινδύνου να μην ανοίξει το εστιατόριο στην προγραμματισμένη ημερομηνία, ο ιδιοκτήτης κατάλαβε ότι χρειαζόταν άμεση λύση πριν τον εκτροχιασμό του όλου έργου. Κατάλαβε ότι είχε δυο συμβάσεις που κανείς δεν είχε ελέγξει ταυτόχρονα και βέβαια που διέπονταν από διαφορετικά δίκαια. Συνεπώς η προσφυγή στα δικαστήρια δεν ήταν καθόλου πρόσφορη. Η λύση που έγινε αποδεκτή και από τα τρία μέρη ήταν η προσφυγή στη διαδικασία της επιδίκασης στον κατασκευαστικό τομέα (construction adjudication).

Η λύση βρέθηκε άμεσα από τον Επιδικαστή (Adjudicator). Αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος να περιμένουν οι ιταλοί να τελειώσουν οι άγγλοι, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να εργάζονται ταυτόχρονα, με ένα προγραμματισμό των κατάλληλων ενεργειών. Και τα δυο συνεργεία δεν είχαν κάνει παραβεί κανένα όρο της δικής τους σύμβασης. Επίσης, κρίθηκε ότι σε περίπτωση που η ιταλική ομάδα δεν θα έχει τελειώσει τις εργασίες της εμπρόθεσμα, από δική της υπαιτιότητα, τότε ακόμα και αν η ολοκλήρωση της ανακαίνισης υπερέβαινε τους τέσσερις μήνες, η αγγλική ομάδα δεν υποχρεούτο να πληρώσει την ποινική ρήτρα.

Άλλος ένας θρίαμβος της εξώδικης επίλυσης διαφορών.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

SOLICITOR  Αγγλίας & Ουαλίας

 Πηγή: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ, SOLICITOR  Αγγλίας & Ουαλίας,

CONSTRUCTION ADJUDICATOR

ThanasisΙταλική κουζίνα με γεύση επιδίκασης (adjudication)