Η Άννα Χαρχαντή είναι απόφοιτος του Κλασσικού Λυκείου Αρσακείου Ψυχικού και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003, οπόταν και ασκεί μάχιμα το επάγγελμα του Δικηγόρου στο γραφείο «ΣΚΟΡΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Ασχολείται κατ’ εξοχήν με υποθέσεις εργατικού δικαίου (μονιμοποίηση συμβασιούχων του Υπουργείου Εξωτερικών και των Ο.Τ.Α., επιδόματα τέκνων και στέγασης επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, επίδομα 176 ευρώ, επιδόματα υπαλλήλων ΟΓΑ και εφάπαξ αποζημίωση υπαλλήλων ΙΓΜΕ κ.α.) και διοικητικού/υπαλληλικού δικαίου.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα (κάτοχος του διπλώματος Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge) και πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα (Sorbonne 1),  καθώς και το χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαθέτει βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

ThanasisΆννα Χαρχαντή