Δημοσθένης Σκορδάκης

Ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο ΣΚΟΡΔΑΚΗ το έτος 1975 και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να παρέχει τις πολύτιμες συμβουλές και εμπειρίες του.

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, συγγραφέας και εκδότης νομικών βιβλίων και περιοδικών και συγκεκριμένα το «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», που αποτελεί την κωδικοποίηση όλου του πολυσχιδούς υπαλληλικού δικαίου και αφορά τους τακτικούς υπαλλήλους (μόνιμους και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου) του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με παράθεση νομοθεσίας και νομολογίας και το «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ», που αφορά τους ιατρούς που υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και περιέχει όλη τη νομοθεσία και νομολογία.

Ασχολήθηκε κυρίως με το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο.

ThanasisΔημοσθένης Σκορδάκης