Η Ελένη Χαλβαδάκη είναι η Γραμματέας μας και η Υπεύθυνη των τεχνικών θεμάτων του γραφείου μας. Είναι ο άνθρωπος που αναζητά και προσφέρει λύσεις σε όλα τα τεχνικά μας ζητήματα, αλλά και το πρώτο σημείο επαφής με τους πελάτες μας.

ThanasisΕλένη Χαλβαδάκη