Βασιλική Σκορδάκη, του Δημοσθένη

Δικηγόρος Αθηνών

Διαμεσολαβήτρια – CEDR εκπαιδευθείσα και διαπιστευθείσα

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, εκπαιδευθείσα και διαπιστευθείσα  από την Toolkit Company και το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά

Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 58, Αθήνα 106 78

Ηλεκτρονική διεύθυνση: vskordaki@epilysis.eu

Τηλ. +30 210 3217555

Φαξ  +30 210 3250444

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

            Η Βασιλική ΣΚΟΡΔΑΚΗ είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από 13/2/1985 και έκτοτε ασκεί ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου στο γραφείο «ΣΚΟΡΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Επίσης είναι Solicitor, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (Law Society) από το έτος 1994 και έχει εργαστεί στο Λονδίνο, με ειδίκευση στην ιατρική αμέλεια σε μια από τις καλύτερες δικηγορικές εταιρείες στον τομέα της ιατρικής αμέλειας και συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί τους. Είναι μέλος της Ένωσης Δικηγόρων για Σωματικές Βλάβες (Association of Personal Injury Lawyers – APIL).

Είναι υπότροφος του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council), του σχήματος Young European Lawyers’ Scheme, μετεκπαιδευθείσα στο αγγλικό δίκαιο και παρακολούθησε θεωρητικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου King’s (King’s College) και έκανε πρακτική άσκηση σε δικηγορικά γραφεία και στα Inns του Λονδίνου. Είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Association, ELA).

Ασχολείται κατ’ εξοχήν με υποθέσεις Διοικητικού και Υπαλληλικού Δικαίου, με εξειδίκευση στο Υπουργείο Εξωτερικών και στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Έχει αναλάβει την έκδοση (επιλογή ύλης, σύνταξη και επιμέλεια) δυο νομικών περιοδικών διαρκούς ανά τρίμηνο ενημέρωσης «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ».

Υποθέσεις της έχουν παραπεμφθεί και εκδικασθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δ.Ε.Ε. (υπόθεση συμβασιούχων Ο.Τ.Α. του Δήμου Κερκυραίων) και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Ε.Δ.Δ.Α/ECHR, στο Στρασβούργο (Ζουμπουλίδης 1 της 14/12/2006 και Κοσκινά της 21/2/2008 – για την αοριστία του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο και Ζουμπουλίδης 2 της 25/6/2009 -για την πενταετή παραγραφή αξιώσεων των υπαλλήλων κατά του Δημοσίου-  κ.ά.), βλ. Ν.Σ.Κ. και έχει δουλέψει με υποθέσεις, οι αποφάσεις επί των οποίων αποτέλεσαν σταθμό για τη νομολογία (οικογενειακό επίδομα και των δυο συζύγων, προσαυξήσεις επιδόματος αλλοδαπής για τους συμβασιούχους υπαλλήλους του ΥΠΕΞ και τους αστυνομικούς,  Π.Δ. 164/2004, περικοπές αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, απονομή σύνταξης σε έκπτωτους και ποινικά καταδικασθέντες δημοσίους υπαλλήλους, προκήρυξη ΑΣΕΠ 9Κ κ.ά.).

Τον Ιούλιο του 1996, διαπιστεύθηκε ως Διαμεσολαβήτρια από το CEDR, τότε ονομαζόμενο Κέντρο Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Centre for Dispute Resolutions) και νυν ονομαζόμενο Κέντρο Αποτελεσματικής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution), μετά από εκπαίδευσή της στο Λονδίνο, μεταξύ άγγλων υπηκόων, συναδέλφων της και μη, υπό την επίβλεψη και διδασκαλία του Καθηγητή Karl Mackie CBE (Διευθύνοντα Συμβούλου του CEDR από της συστάσεώς του το 1990 και στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος Commander of the Order of the British Empire, για τις υπηρεσίες του στην προαγωγή της Διαμεσολάβησης). Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στην Ελλάδα. Με τη με αριθ.πρωτ.109087/12-12-2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ορισθεί αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τις με αριθ.πρωτ.24684/29-4-2013 και 29370 οικ./4-4-2014, αντίστοιχα, αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ορισθεί μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με τη με αριθ.πρωτ.71695/15-9-2014 απόφαση του ιδίου Υπουργού ορίστηκε μέλος της Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση. Συνεχίζει μέχρι και σήμερα να είναι μέλος της προαναφερόμενης Επιτροπής.

Έχει ενεργήσει ως Διαμεσολαβήτρια και Διαπραγματεύτρια, σε υποθέσεις ποικίλου αντικειμένου, με διάδικα μέρη με διαφορετικό νομικό και κοινωνικό υπόβαθρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία. Έχει γνώση και εμπειρία από πρώτο χέρι, λόγω του ότι έμενε και εργάστηκε στην Αγγλία, μένει και εργάζεται στην Αθήνα και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί μια αποτελεσματική διορατικότητα στον τρόπο που διαμεσολαβεί. Η εμπειρία της ως Διαμεσολαβήτρια είναι σοβαρή, ενώ έχει συμπράξει ως Συνδια-μεσολαβήτρια με κορυφαίους άγγλους διαμεσολαβητές σε δυσκολοεπίλυτες υποθέσεις. (Tony Curtis, Beverly Rogers).

            Το έτος 2000 ίδρυσε την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΛΥΣΙΣ», με σκοπό την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης.

            Το 2008 ίδρυσε με άγγλους δικηγόρους και CEDR διαπιστευμένους διαμεσολαβητές την Ένωση Διαμεσολάβησης Ανατολικής Μεσογείου (Eastern Mediterranean Mediation Association – EMMA),  η οποία έχει ως σκοπό τη διάδοση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και τη διενέργεια Διαμεσολαβήσεων στην Αθήνα/Πειραιά.

            Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε νομικά περιοδικά για τη Διαμεσολάβηση στην  ελληνική και αγγλική γλώσσα και έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, ημερίδες για την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης, (1ο Ετήσιο Συμπόσιο Διαδικτυακού Δικαίου και Νέων Τεχνολογιών – Δικτυακές Ημέρες Νομικών. 1η Εκδήλωση, Ιανουάριος 2002. Ομιλήτρια με θέμα «Εξώδικη επίλυση διαφορών off line και μέσω Διαδικτύου – παραδείγματα». Η ίδια εκδήλωση επαναλήφθηκε και στη Θεσσαλονίκη,  Helexpo, 29-6-2002.  Παρουσίαση του θεσμού της Διαμεσολάβησης με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία RESOLVE, στην Αθήνα, 22/3/2007, Σεμινάριο στη Διαμεσολάβηση με την ΕΜΜΑ, Πειραιάς 24/11/2009), Ομιλία για τη Διαμεσολάβηση στο ΔΣΑ, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ο Ασάλευτος Χρόνος της Ελληνικής Δικαιοσύνης εξήντα επτά κείμενα κριτικής 1880-2011», Αθήνα 16 Μαΐου 2012. Συμπαρουσιάστρια στα Σεμινάρια Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αθήνα 6/10/2012).

            Συνεχής είναι και η εκπαίδευσή της στη Διαμεσολάβηση (Συμμετοχή στα ανά εξάμηνο Forums, που οργανώνονται από το CEDR Exchange από το έτος 1996 μέχρι σήμερα, Διήμερο Σεμινάριο στη Διαμεσολάβηση, από την UIA, Αθήνα 11 και 12/3/2011, Σεμινάριο για τη Διαμεσολάβηση στις υποθέσεις Ιατρικής Αμέλειας, Λονδίνο 31/1/2012, Συμμετοχή στο σεμινάριο του CEDR Exchange Forum, Λονδίνο 7/3/2012, Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Mindgames in mediation”, Λονδίνο 8/3/2012, Συμμετοχή στην ημερίδα της ERA και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με θέμα «Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο και Πρακτική», Συμμετοχή στην εκδήλωση του Εφετείου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΔΣΑ, με θέμα: «Διαμεσολάβηση & Επιχειρηματικότητα», Δεκέμβριος 2012).

            Το 2005, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, η εταιρεία «ΕΠΙΛΥΣΙΣ» διεξήγε έρευνα για λογαριασμό της ΕΙΜ/The Netherlands, σχετικά με τη διάδοση και χρήση της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Το Δεκέμβριο του 2012 εξέδωσε το βιβλίο της, με τίτλο «Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3898/2010 – ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», το οποίο αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται όλο το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα και γίνεται κατ’ άρθρο σχολιασμός των διατάξεων του νόμου και στο δεύτερο μέρος γίνεται μια συνοπτική περιγραφή μιας μέρας διαμεσολάβησης.

Τον Φεβρουάριο του 2013 εκπαιδεύτηκε και διαπιστεύτηκε ως Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από την Toolkit Company και το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά.

Τον Αύγουστο του 2014 συστάθηκε η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία, με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» και ακρωνύμιο «ΕΛΠΙΔΙΑ», της οποίας αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Τον Ιούλιο 2015 συμμετείχε ως Ομιλήτρια στο Διεθνές Θερινό Νομικό Σχολείο, που έλαβε χώρα στην Αθήνα από 19 – 26/7/2015, με θέμα: «Ναυτικό Δίκαιο και Διαμεσολάβηση».

ThanasisΒασιλική Σκορδάκη