Περί διαφωνίας ο λόγος (Μέρος ΙΙ)

Μια άλυτη διαφωνία μας κοστίζει. Μια διαφωνία που ταλανίζει μια επαγγελματική, φιλική, οικογενειακή σχέση έχει τεράστιο αντίκτυπο στη διατήρηση ή εξέλιξή της σχέσης αυτής.

Επιχειρήσεις δεν αναπτύσσονται γιατί η διαφωνία ρουφάει ζωτικό χρόνο από το χρόνο διοίκησής της, ή γιατί η διαφωνία είναι συνυφασμένη με την αποτυχία.

Επιχειρήσεις υφίστανται σημαντική χρηματική απώλεια.Διαφωνίες και συγκρούσεις που κρατούν πάνω από τρία χρόνια, έχουν σαν αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά στρες και μειωμένων κινήτρων.

Μη διαχειρίσιμη, ή κακά διαχειρίσιμη διαφωνία έχει σα συνέπεια τρομακτικό κόστος για την επιχείρηση, για τα εμπλεκόμενα άτομα, για την κοινωνία.

Και οι επιπτώσεις της διαφωνίας δεν περιορίζονται απλά στην ίδια την εταιρία, αλλά επεκτείνονται και στους συνεργαζόμενους με αυτή, στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Όλοι μας έχουμε ενδιαφερόμενα μέρη, που είναι άλλοι άνθρωποι ή οργανισμοί, στους οποίους δίνουμε αναφορά και είμαστε υπεύθυνοι και οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πράξεις μας ή τις αποφάσεις μας. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δεν είναι μέρος της διαφωνίας μας, αλλά σίγουρα επηρεάζονται από αυτή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Φανταστείτε ότι έχετε μια διαφωνία στη δουλειά και επιστρέφετε κάθε απόγευμα στο σπίτι σας γεμάτοι θυμό και ξεσπάτε στο/η σύντροφό σας ή στα παιδιά σας. Ο/η σύντροφος, τα παιδιά σας, αν και δεν εμπλέκονται απευθείας στη διαφωνία αυτή, επηρεάζονται όμως απ’ αυτή.

Ας πάρουμε μία μικρή επιχείρηση για παράδειγμα, ποιά είναι τα ενδιαφερόμενα/ επηρεαζόμενα μέρη; είναι οι εταίροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι υπάλληλοι, οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι επενδυτές, η οικογένεια, η τοπική κοινότητα, άλλοι. Αναγνωρίζοντας ποιος είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος στη διαφωνία, ποιος ενδιαφέρεται για τη διαφωνία και ποιος επηρεάζεται από αυτή, βοηθάει στο σχεδιασμό των μεθόδων επίλυσης της διαφοράς.

Είναι σημαντικότατο δε, κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης ο διαμεσολαβητής να μπορέσει να κατανοήσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαφορά που μπορούν να επηρεάσουν και την επίλυσή της.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

SOLICITOR  Αγγλίας & Ουαλίας

 

 

Πηγή: The authority guide to conflict resolution, Jane Gunn 2017

ThanasisΠερί διαφωνίας ο λόγος (Μέρος ΙΙ)