ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολλές φορές, η προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι πραγματικά η μόνη ενδεδειγμένη λύση, ιδιαίτερα όταν η διαφωνία προκύπτει κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης και τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διαφορετικής δικαιοδοσίας, με αποτέλεσμα η επιλογή του αρμόδιου δικαστηρίου να είναι δύσκολη.

Επίσης, η προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι προτιμητέα όταν τα διαφωνούντα μέρη είναι μεγάλες εταιρείες, για τις οποίες πρωταρχικό τους μέλημα είναι η άμεση επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις τους.

ThanasisΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
περισσότερα

Απόφαση Α.Π. 1398-2018 Σωματική βλάβη από ιατρική αμέλεια

 Ο κατηγορούμενος ιατρός κηρύχθηκε ένοχος για σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς προέβη σε επέμβαση λιποαναρρόφησης προκαλώντας στην παθούσα εκτεταμένες δυσμορφίες. Αμελής συμπεριφορά του ιατρού, που συνιστά παραβίαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και πρακτικής και των συναφών υποχρεώσεών του από την άσκηση του επαγγέλματός του ως ιατρού.

ThanasisΑπόφαση Α.Π. 1398-2018 Σωματική βλάβη από ιατρική αμέλεια
περισσότερα

ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Θυμάμαι πάντα τα λόγια του Καθηγητή Κληρονομικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο, που μας έλεγε ότι οι πιο δύσκολες και με μεγάλη αντιδικία υποθέσεις είναι οι υποθέσεις μεταξύ των κληρονόμων μιας περιουσίας και ιδιαίτερα αν αυτή είναι μεγάλης αξίας ή αν το κληρονομιαίο περιουσιακό στοιχείο είναι η οικογενειακή επιχείρηση. Και ο λόγος αυτής της δυσκολίας και αντιδικίας είναι τα προσωπικά «πάθη» των κληρονόμων που εμφανίζονται ως καταστροφικός λαίλαπας, όταν πάψει να υφίσταται ο μεταξύ τους συνδετικός κρίκος, ο κληρονομούμενος.

ThanasisΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής με πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς του άρθρου  214Α του Κ.Πολ.Δ. στο πλαίσιο της εκκρεμοδικίας, που επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η αγωγή.

Με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 2222/2018, κρίθηκε ότι: «Με το άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ., … ρυθμίστηκε, … ο δικονομικός θεσμός της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών ως υποχρεωτική προδικασία της δίκης, με στόχο … αφενός την ταχύτερη, απλούστερη και αφετέρου ουσιαστικότερη επίλυση ορισμένων από τις σοβαρότερες και δυσχερέστερες ιδιωτικές διαφορές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθότι οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους, γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε τρίτο την αλήθεια  και τις ασθενείς πλευρές της απόψεώς τους, δύνανται, αδέσμευτοι από δικονομικούς τύπους και από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, να εξεύρουν την αμοιβαίως συμφερότερη λύση.

ThanasisΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
περισσότερα

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣE ΑΡΙΘΜΟΥΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ 2018

Το Κέντρο Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Ελέγχου για τη Διαμεσολάβηση έτους 2018 (Mediation Audit 2018), που εξήλθαν από τις απαντήσεις 336, εν ενεργεία, διαμεσολαβητών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημαντικά σημεία της έρευνας αυτής είναι:

ThanasisΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣE ΑΡΙΘΜΟΥΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ 2018
περισσότερα

ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Αλήθεια, τι θέλει ένα σκυλί μέσα στην τάξη; Και ποιος είναι αυτός που μπορεί να χειριστεί το σκυλί αυτό;

Μία Εκπαιδευτικός, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, εκπαιδεύτρια σκύλων, συγγραφέας και ιδρύτρια του σωματείου Ζω.Ε.Σ., κάνει ενημερωτικά σεμινάρια στα σχολεία, προβάλλοντας τις θεραπευτικές ιδιότητες ενός σκύλου σε παιδιά, κυρίως που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή χαμηλή αυτοπεποίθηση, μέσα από ένα δημόσιο διάλογο για μια τριμερή σχέση Δασκάλου-Σκύλου-Παιδιού.

ThanasisΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Κέντρο Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR), διεξήγαγε, το 2013, στην Αγγλία, μια έρευνα σχετικά με τους τρόπους που οι άνθρωποι συνεργάζονται, τα προβλήματα συνεργασίας που μπορεί να προκύψουν και πώς αυτά μπορούν να λυθούν. Για την έρευνα λοιπόν αυτή, ρωτήθηκαν 2.004 εργαζόμενοι, με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Από αυτούς, οι 1.000 ήσαν σε θέσης διοίκησης και οι 1004 σε μη. 994 από τους συμμετέχοντες ήσαν άντρες και 1010 γυναίκες.

ThanasisΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Στα πλαίσια της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς και κυρίως σε διαφορές για σωματικές βλάβες, κατά το αγγλικό δίκαιο, τα μέρη και ειδικότερα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ζητούν την πραγματοποίηση κοινών συναντήσεων για την επίτευξη συμφωνίας (Joint Settlement Meetings).
Η σύγκριση και η διαφορά των δυο διαδικασιών, μέσα από τα μάτια και την πρακτική ενός διαμεσολαβητή ή ενός παραστάτη δικηγόρου στη διαμεσολάβηση είναι σημαντική και πιστεύω πως και στα δικά σας μάτια, η ζυγαριά θα γείρει υπέρ της διαμεσολάβησης.

ThanasisΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
περισσότερα

Απόφαση ΣτΕ 424-2019

Ιατροί του ΕΣΥ και πειθαρχικά παραπτώματα.

Επιτρέπεται η ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως. Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και από το ΣτΕ. Παρά το γεγονός της απώλειας της υπαλληλικής ιδιότητας του υπαλλήλου, η δίκη συνεχίζεται. Αντίθετη μειοψηφία. Το πειθαρχικό όργανο και το ΣτΕ δεσμεύονται από την αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή το αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα που διαπιστώνουν ρητώς την ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών. Ο καθ΄ ου η προσφυγή υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα, που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Εφόσον ο υπάλληλος έχει απολέσει την υπαλληλική ιδιότητα, η επιβληθείσα ποινή πρέπει να μετατραπεί σε ποινή προστίμου αποδοχών 12 μηνών. Δεκτή η προσφυγή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

ThanasisΑπόφαση ΣτΕ 424-2019
περισσότερα

Απόφαση ΣτΕ 1405/2017

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ,  ΑΡΜ 2018/1564)

Αναίρεση και προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.3900/2010. Το απαράδεκτο του κυρίου δικογράφου δεν μπορεί να θεραπευθεί με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων. Αντίθετη μειοψηφία. Βεβαίωση προστίμου που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράβαση του άρθρου 34 του ν. 3632/1928 και του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 1969/1991. Η αόριστη επίκληση της υπάρξεως αντίθετης νομολογίας δεν αρκεί, ενόψει της προβολής πλειόνων λόγων αναιρέσεως, για να δικαιολογήσει την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως.
Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη (επικυρώνει την αριθμ. 6239/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών). Η υπόθεση εισήχθη ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως με την αρ. 1088/2017 απόφαση του ΣτΕ.

Παρατηρήσεις Ι. Μαθιουδάκης, ΑΡΜ 2018, 1568.

ThanasisΑπόφαση ΣτΕ 1405/2017
περισσότερα