Α.Π. 817/2019 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ThanasisΑ.Π. 817/2019 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
περισσότερα

Αρχή κοινωνικού κράτους δικαίου – Υπάλληλοι ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου-Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας – Αρχή αναλογικότητας – Προστασία περιουσίας – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν είναι επιτρεπτή η θέσπιση νομοθετικών μέτρων τα οποία συνεπάγονται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης και δραματική συρρίκνωση της εθνικής οικονομίας. Η επιλογή μέτρων προς αντιμετώπιση δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας δεν δικαιολογεί εν λευκώ και εκ προοιμίου οποιοδήποτε μέτρο. Η επιλογή ελέγχεται με βάση τις αρχές που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις υπερκείμενες νομοθετικά διεθνείς συμβάσεις. Η κατάργηση επιδομάτων εορτών και αδείας υπαλλήλων ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που επήλθε με το άρθρο 1 της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου Γ του ν. 4046/2012 αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και στην αρχή της αναλογικότητας (Συντ. 25 παρ. 1).

ThanasisΑρχή κοινωνικού κράτους δικαίου – Υπάλληλοι ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου-Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας – Αρχή αναλογικότητας – Προστασία περιουσίας – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης
περισσότερα

Ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Δικαστικό ένσημο – Αγωγή αναγνωριστική

Ακυρότητα διαθήκης λόγω μη ιδιόχειρης καθ’ ολοκληρίαν γραφής αυτής. Επέρχεται ακόμη κι αν το περιεχόμενο της βούλησης του διαθέτη είναι αναμφισβήτητο. Την ακυρότητα μπορεί να προτείνει καθένας που έχει έννομο συμφέρον, όπως οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του διαθέτη, οι κληρονόμοι του εξ αδιαθέτου κληρονόμου, οι δανειστές του εξ αδιαθέτου κληρονόμου και εκείνος που βλάπτεται από την ύπαρξη της.

ThanasisΑκυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Δικαστικό ένσημο – Αγωγή αναγνωριστική
περισσότερα