ΕΔΔΑ – Ηλίας Παπαγεωργίου κατά Ελλάδας της 10.12.2020 (αρ. προσφ. 44101/13)

Τεκμήριο αθωότητας και αστικές δίκες. Αστικές αποφάσεις σε βάρος του προσφεύγοντος παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε στις ποινικές διαδικασίες για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ο προσφεύγων ενεπλάκη σε τροχαίο και ο συνεπιβάτης του τραυματίστηκε. Ο ίδιος έκανε δύο αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να ανέρχονται σε 0,67 και 0,57 mg/l, ωστόσο στη συνέχεια αθωώθηκε από το ποινικό δικαστήριο για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ.

ThanasisΕΔΔΑ – Ηλίας Παπαγεωργίου κατά Ελλάδας της 10.12.2020 (αρ. προσφ. 44101/13)
περισσότερα

CASE OF KANDARAKIS VS GREECE

CASE OF KANDARAKIS v. GREECE
(Applications nos. 48345/12 and 2 others)

JUDGMENT

Art 6 § 1 (civil) • Access to court • Locus standi denied to practising lawyers who applied to have the lawyers’ fees awarded in expropriation proceedings, which had been temporarily deposited in a consignment fund, transferred to the bar association with which they were registered • Lack of a clear, practical and effective opportunity to assert claim, either in this manner or an alternative • No loss of victim status following eventual payment of fees after action brought by bar association • Restriction disproportionate

ThanasisCASE OF KANDARAKIS VS GREECE
περισσότερα

CASE OF KANDARAKIS v. GREECE – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κανδαράκης κατά Ελλάδας της 11.06.2020 (αρ. προσφ. 48345/12, 48348/12 και 67463/12)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ (όπως αναρτήθηκε στους Διοικητικούς Δικαστές στο FACEBOOK)
Είσπραξη επιδικασθείσας δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων. Δικαίωμα πρόσβασης. Δικαιώματα δικηγόρων.
Απόρριψη, για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης, της αγωγής των δικηγόρων που εκπροσώπησαν τους εντολείς τους σε υπόθεση απαλλοτρίωσης. Οι δικηγόροι ζητούσαν να υποχρεωθεί η οφειλέτρια εταιρία να παρακαταθέσει τα επιδικασθέντα ποσά δικηγορικής αμοιβής και δικαστικής δαπάνης υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου ήταν μέλη. Το Στρασβούργο έκρινε ότι η απόρριψη της αγωγής συνιστά περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο των δικηγόρων, ο οποίος προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας.

ThanasisCASE OF KANDARAKIS v. GREECE – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ CASE OF KEANEY v. IRELAND

Μη ύπαρξη αποτελεσματικής επανόρθωσης βάσει του ιρλανδικού δικαίου για καταγγελίες σχετικά με υπερβολική διάρκεια της δίκης. Ο προσφεύγων διαμαρτυρήθηκε σχετικά με τη διάρκεια των αστικών διαδικασιών κατόπιν ενός αποτυχημένου επιχειρηματικού του σχεδίου. Το ΕΔΔΑ επέλεξε την υπόθεση αυτή ως κύρια υπόθεση σε σχέση με το ζήτημα του αποτελεσματικού ενδίκου μέσου στην Ιρλανδία για καταγγελίες σχετικά με υπερβολικά διάρκεια της δίκης.

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι, παρά τη συμπεριφορά του προσφεύγοντος, ο οποίος είχε σαφώς συμβάλλει σημαντικά στην καθυστέρηση ενώπιον του Ανώτερου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας, καθώς δεν θεμελίωσε επαρκώς τις αξιώσεις του, η διάρκεια ενώπιον του τελευταίου δικαστηρίου ήταν υπερβολική. Παραβίαση του άρθρου 6 § 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος) της ΕΣΔΑ.

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ CASE OF KEANEY v. IRELAND
περισσότερα

Απόφαση ΕΔΔΑ – ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

Anželika Šimaitienė κατά Λιθουανίας της 21.04.2020 (αριθ. προσφ. 36093/13)
Αναρτήθηκε στις: 24 Απριλίου 2020, Διοικητικοί Δικαστές

Η στέρηση μισθών σε κατηγορούμενο δικαστή που τέθηκε σε αργία, όσο διαρκούσε η ποινική διαδικασία, παραβίασε το δικαίωμα στην περιουσία. Καταδίκη σε καταβολή μισθών και ηθικής βλάβης.

ThanasisΑπόφαση ΕΔΔΑ – ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ
περισσότερα

Απόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοε 2018

(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Απόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοεμβρίου 2018 (Αρ. αίτ.: 2683/12). Παραβίαση άρθ. 6 της ΕΣΔΑ λόγω παράλειψης των εθνικών δικαστηρίων να εξετάσουν εγκαίρως την αίτηση της προσφεύγουσας για ακύρωση ατομικής διοικητικής πράξης περί μη παραμονής της ως Αναπληρώτριας Συντονίστριας Εκπαιδεύσεως Εξωτερικού στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο εξωτερικό. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίσει τις θεμελιώδεις εγγυήσεις του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ στην περίπτωση προσφυγής ιδιώτη στη δικαιοσύνη σχετικά με τη νομιμότητα πράξης, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα της δικαιοδοτικής λειτουργίας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις αποφάσεις ΕΔΔΑ έχουν απαλειφθεί τα ονόματα των διαδίκων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης του κειμένου των αποφάσεων στο portal «HUDOC» του ΕΔΔΑ (European Court of Human Rights).

ThanasisΑπόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοε 2018
περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ (όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των Διοικητικών Δικαστών στο facebook)

L.P. και Carvalho κατά Πορτογαλίας της 08.10.2019 (αριθ. 24845/13 και 49103/15)

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
περισσότερα

ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ
(Προσφυγή αριθ. 2602/06)
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
21 Φεβρουαρίου 2008
Η παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται από το άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης. Μπορεί να υποστεί τυπικές
διορθώσεις.

ThanasisΚΟΣΚΙΝΑ ΑΘΗΝΑ
περισσότερα

Δελτίου Τύπου ΕΔΔΑ

Press release issued by the Registrar

CHAMBER JUDGMENT 
ZOUBOULIDIS v. GREECE (No. 2)

The European Court of Human Rights has today notified in writing its Chamber judgment1 in the case of Zouboulidis v. Greece (No. 2) (application no. 36963/06).

The Court held unanimously that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property) to the European Convention on Human Rights on account of the limitation periods applied for payment of debts owed by the State to one of its contractual employees.

ThanasisΔελτίου Τύπου ΕΔΔΑ
περισσότερα