Απόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοε 2018

(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Απόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοεμβρίου 2018 (Αρ. αίτ.: 2683/12). Παραβίαση άρθ. 6 της ΕΣΔΑ λόγω παράλειψης των εθνικών δικαστηρίων να εξετάσουν εγκαίρως την αίτηση της προσφεύγουσας για ακύρωση ατομικής διοικητικής πράξης περί μη παραμονής της ως Αναπληρώτριας Συντονίστριας Εκπαιδεύσεως Εξωτερικού στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο εξωτερικό. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίσει τις θεμελιώδεις εγγυήσεις του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ στην περίπτωση προσφυγής ιδιώτη στη δικαιοσύνη σχετικά με τη νομιμότητα πράξης, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα της δικαιοδοτικής λειτουργίας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις αποφάσεις ΕΔΔΑ έχουν απαλειφθεί τα ονόματα των διαδίκων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης του κειμένου των αποφάσεων στο portal «HUDOC» του ΕΔΔΑ (European Court of Human Rights).

ThanasisΑπόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοε 2018
περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ (όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των Διοικητικών Δικαστών στο facebook)

L.P. και Carvalho κατά Πορτογαλίας της 08.10.2019 (αριθ. 24845/13 και 49103/15)

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
περισσότερα

ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ
(Προσφυγή αριθ. 2602/06)
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
21 Φεβρουαρίου 2008
Η παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται από το άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης. Μπορεί να υποστεί τυπικές
διορθώσεις.

ThanasisΚΟΣΚΙΝΑ ΑΘΗΝΑ
περισσότερα

CHAMBER JUDGMENT ZOUBOULIDIS v. GREECE

Press release issued by the Registrar

CHAMBER JUDGMENT 
ZOUBOULIDIS v. GREECE (No. 2)

The European Court of Human Rights has today notified in writing its Chamber judgment1 in the case of Zouboulidis v. Greece (No. 2) (application no. 36963/06).

The Court held unanimously that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property) to the European Convention on Human Rights on account of the limitation periods applied for payment of debts owed by the State to one of its contractual employees.

ThanasisCHAMBER JUDGMENT ZOUBOULIDIS v. GREECE
περισσότερα

Δελτίου Τύπου ΕΔΔΑ

Press release issued by the Registrar

CHAMBER JUDGMENT 
ZOUBOULIDIS v. GREECE (No. 2)

The European Court of Human Rights has today notified in writing its Chamber judgment1 in the case of Zouboulidis v. Greece (No. 2) (application no. 36963/06).

The Court held unanimously that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property) to the European Convention on Human Rights on account of the limitation periods applied for payment of debts owed by the State to one of its contractual employees.

ThanasisΔελτίου Τύπου ΕΔΔΑ
περισσότερα

ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ2

ΕΔΑΔ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Δ.Υ. Η ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ).
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Νο2)

ThanasisΥΠΟΘΕΣΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ2
περισσότερα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΥΠ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ

Αθήνα 25 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΣΚΟΡΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σας ενημερώνει για τη σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που αφορά αξιώσεις αποδοχών υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο της χώρας έχει ήδη κρίνει ότι όμοιες αξιώσεις κατά των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου παραγράφονται στη 2ετία. Για αξιώσεις αποδοχών μεταξύ ιδιωτών (εργοδότες – εργαζόμενοι) η παραγραφή, είναι 5ετής.
Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κρίνει ότι η διετής παραγραφή αξιώσεων αποδοχών κατά του Ελληνικού Δημοσίου προσβάλλει το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

ThanasisΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΥΠ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ
περισσότερα