Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ν. 4640/2019

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης ή άλλως Εξώδικη Επίλυση Διαφορών (Alternative Dispute Resolution) αν και με γοργά βήματα, αρχίζει πλέον να κάνει εμφανή την παρουσία του στο Ελληνικό νομικό παρασκήνιο.

ThanasisΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ν. 4640/2019
περισσότερα

Ελ. Συν. 1882-2019 – Καταλογισμός – Αιτιολογία

Η συνταχθείσα, μετά την έκδοση καταλογιστικής πράξης, πορισματική έκθεση με ταυτόσημο περιεχόμενο της προηγηθείσας πρόσκλησης για αναπλήρωση ελλείμματος, δεν ασκεί επιρροή στο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Έννοια σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταλογιστικής πράξης.

ThanasisΕλ. Συν. 1882-2019 – Καταλογισμός – Αιτιολογία
περισσότερα

ΣτΕ 579/2020 – Αστική Ευθύνη Δημοσίου – Αποζημίωση

Κρίσιμος χρόνος καθορισμού του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ, μη συνεκτίμηση του θανάτου του ενάγοντος ως στοιχείου προσδιοριστικού (μειωτικού) του ύψους της και αυτοτέλεια της αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης του θανόντος- ενάγοντος έναντι του ομοδίκου- κληρονόμου του.

ThanasisΣτΕ 579/2020 – Αστική Ευθύνη Δημοσίου – Αποζημίωση
περισσότερα

ΣτΕ 300/2020 – Αστική Ευθύνη δημοσίου – Αποζημίωση 932ΑΚ

Μη συνεκτίμηση τυχόν πταίσματος των οργάνων του Δημοσίου ή του ΝΠΔΔ, ως στοιχείου προσδιοριστικού (μειωτικού) του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ

ThanasisΣτΕ 300/2020 – Αστική Ευθύνη δημοσίου – Αποζημίωση 932ΑΚ
περισσότερα

Απόφαση ΕΔΔΑ – ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

Anželika Šimaitienė κατά Λιθουανίας της 21.04.2020 (αριθ. προσφ. 36093/13)
Αναρτήθηκε στις: 24 Απριλίου 2020, Διοικητικοί Δικαστές

Η στέρηση μισθών σε κατηγορούμενο δικαστή που τέθηκε σε αργία, όσο διαρκούσε η ποινική διαδικασία, παραβίασε το δικαίωμα στην περιουσία. Καταδίκη σε καταβολή μισθών και ηθικής βλάβης.

ThanasisΑπόφαση ΕΔΔΑ – ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ
περισσότερα

ΣτΕ 1307-2019

Δίκη-πιλότος. Δώρα εορτών και επίδομα αδείας. Δικαστικοί υπάλληλοι και μισθολογικές περικοπές. Από καμία συνταγματική διάταξη ή αρχή δεν κωλύεται, καταρχήν, ο νομοθέτης, εκτιμώντας τις εκάστοτε συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, να προβαίνει σε αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, οι οποίες υπόκεινται σε οριακό, μόνο, δικαστικό έλεγχο.

ThanasisΣτΕ 1307-2019
περισσότερα

ΣτΕ 252/2020

Ιατρική αμέλεια, θάνατος ασθενούς που οφείλεται σε πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του Νοσοκομείου, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το προεγχειρητικό, το εγχειρητικό και το μετεγχειρητικό στάδιο. Το ιατρικό προσωπικό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών παρέλειψε να ενημερώσει τον ασθενή τόσο ως προς τη διαγνωστική δυσχέρεια, όσο και ως προς την ενδεδειγμένη θεραπεία για καθεμιά από τις διαφορετικές διαγνώσεις, τον βαθμό επικινδυνότητας, το ποσοστό αποτυχίας και τις πιθανές επιπλοκές της επέμβασης, σε περίπτωση που αυτή ήταν ενδεδειγμένη, με αποτέλεσμα να διενεργήσει την πιο πάνω ιατρική πράξη, χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς κατά παράβαση του άρθρου 5 της Διεθνούς Σύμβασης του Οβιέδο και του άρθρου 47 του ν. 2071/1992.

ThanasisΣτΕ 252/2020
περισσότερα