ΣτΕ Γ 164-2023 υπάλληλοι ΑΑΔΕ

Συνταγματικότητα του καθορισμού των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας διαχείρισης απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ThanasisΣτΕ Γ 164-2023 υπάλληλοι ΑΑΔΕ
περισσότερα

ΣτΕ Γ΄ 166-9/2023 – προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρ. 53 ν. 4589/2019 με τις οποίες δεν μοριοδοτείται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα. Παραπομπή στην Ολομέλεια

ThanasisΣτΕ Γ΄ 166-9/2023 – προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 178-9/2023 – αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χορηγούνται από αρμόδιες αρχές κρατών-μελών και πιστοποιούν τουλάχιστον τριετή διάρκεια σπουδών και φοίτησης.

ThanasisΣτΕ Ολομ. 178-9/2023 – αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 182/2023 – επανυπολογισμός κύριας σύνταξης

Ο ορισμός του συντάξιμου μισθού ως βάσης επανυπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου αυτού, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

ThanasisΣτΕ Ολομ. 182/2023 – επανυπολογισμός κύριας σύνταξης
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 180-1/2023-Deree

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων bachelor, απονεμηθέντων από το Κολλέγιο Deree προ του 2012 και υπό καθεστώς πιστοποίησης (accreditation) του προγράμματος σπουδών.

ThanasisΣτΕ Ολομ. 180-1/2023-Deree
περισσότερα

ΣτΕ 2763-2022 πλαστά πειθαρχική δίωξη

Πειθαρχική δίωξη δημοσίου υπαλλήλου για την πράξη της κατάθεσης πλαστού τίτλου σπουδών προκειμένου να επιτύχει τον διορισμό του.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, αναρτηθείσα την 11/01/2023)

ThanasisΣτΕ 2763-2022 πλαστά πειθαρχική δίωξη
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 2562-3_2022 αφορόλόγητο αποθεματικών

H φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιρειών κατ’ άρθρο 72 παρ. 12 ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) συνιστά αναδρομική επιβολή φόρου που αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.
ΣτΕ Ολ 2562-2563/2022
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Β. Πλαπούτα, Σύμβουλος Επικρατείας

ThanasisΣτΕ Ολ 2562-3_2022 αφορόλόγητο αποθεματικών
περισσότερα

ΣτΕ 203-2022 Ιδιωτική Διαφορά – Πτωχευτική Εξυγίανση

Ιδιωτική η διαφορά που γεννάται από την απόρριψη αιτήματος προς τη φορολογική διοίκηση για διαγραφή και ρύθμιση φορολογικών οφειλών κατ’ επίκληση όρων σύμβασης εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα

ThanasisΣτΕ 203-2022 Ιδιωτική Διαφορά – Πτωχευτική Εξυγίανση
περισσότερα