Περίληψη στην 1992 του 2016 απόφ.

1992/2016

Ολομ.Ελ.Συν.

Πρόεδρος : Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγητής:  Δημήτριος Τσακανίκας , Σύμβουλος ΕλΣυν

Διάκριση της υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης , κατά το άρθρο 26 Σ.Κ., σε πραγματική και πλασματική .

ThanasisΠερίληψη στην 1992 του 2016 απόφ.
περισσότερα

Περίληψη στην 1996 του 2016 Ολ.

1996/2016

Ολ.Ελ.Συν ( Σε ελάσσονα πρώτη σύνθεση) .

Πρόεδρος : Νικόλαος Αγγελάρας , Πρόεδρος

Εισηγήτρια:  Ευφροσύνη Παπαδημητρίου , Σύμβουλος Ελ.Συν.

Δικαίωμα συντάξεως στρατιωτικού, ο οποίος κατέστη πλήρως ανίκανος για εργασία, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

ThanasisΠερίληψη στην 1996 του 2016 Ολ.
περισσότερα

Περίληψη στην 1998 του 2016 Ολ.Ελ.Συν

1998/2016

Ολ.ΕλΣυν ( Σε ελάσσονα πρώτη σύνθεση)

Προέδρος :          Nικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγήτρια: Kωνσταντίνα Ζώη Σύμβουλος ΕλΣυν

Παραγραφή αξιώσεων συνταξιούχων του ΟΓΑ από καθυστερούμενες συντάξεις ή επιδόματα.

 Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς.

Ο ΟΓΑ  έχει αποσυνδεθεί από το Λογιστικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ( 496/1974), ενώ έχουν παρασχεθεί σ’ αυτόν όλα τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Στην έννοια των δικαστικών προνομίων περιλαμβάνονται τα ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, ήτοι αυτά που συνδέονται με ζητήματα ουσιαστικού δικαίου,  μεταξύ δε αυτών είναι και εκείνο του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων, πρώην τακτικών υπαλλήλων, εναντίον αυτού

ThanasisΠερίληψη στην 1998 του 2016 Ολ.Ελ.Συν
περισσότερα

Περίληψη στην 2003 του 2016 Ολ.Ελ.Συν

2003/2016

Ολ.Ελ.Συν.( Σε ελάσσονα  δεύτερη σύνθεση)

Πρόεδρος: Ιωάννης Σαρμάς , Αντιπρόεδρος Ελ.Συν.

Εισηγήτρια:  Βασιλική Προβίδη

 

Προϋποθέσεις για τον συνυπολογισμό στις συντάξιμες αποδοχές του επιδόματος θέσης ευθύνης, που καταβάλλεται κατά τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 13 του ν.3205/2003στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, προϊσταμένους διοίκησης και προϊσταμένους εκπαίδευσης.

ThanasisΠερίληψη στην 2003 του 2016 Ολ.Ελ.Συν
περισσότερα

Περίληψη στην 2004 του 2016 ΟΛ.εΛ.Συν.

2004/2016

Ολ.Ελ.Συν.( Σε Ελάσσονα δεύτερη  Σύνθεση).

Πρόεδρος: Ιωάννης Σαρμάς , Αντιπρόεδρος Ελ.Συν,

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος Ελ.Συν.

 

Οι συντάξεις των αξιωματικών, οι οποίοι μετά την συμπλήρωση των 29 ετών πραγματικής υπηρεσίας στρατιωτικής υπηρεσίας αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό του Αντιστρατήγου και μισθολογικό βαθμό Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και Διοικητή 1ης Στρατιάς, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους , κανονίζονται με βάση τον βασικό μισθό του μεθεπόμενου αυτών βαθμού, ήτοι το μισθό του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

ThanasisΠερίληψη στην 2004 του 2016 ΟΛ.εΛ.Συν.
περισσότερα

Πράσινο φως για την καταβολή σύνταξης και σε επιόρκους

Νομολογιακό πυλώνα αποτελεί η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ανοίγει το δρόμο για την καταβολή σύνταξης και σε επίορκους δημοσίους υπαλλήλους. Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο σε κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψή του αποφάνθηκε – σύμφωνα με πληροφορίες – ότι δικαιούνται σύνταξη και όσοι υπάλληλοι έχουν καταδικαστεί, ακόμα και για οικονομικά εγκλήματα.

ThanasisΠράσινο φως για την καταβολή σύνταξης και σε επιόρκους
περισσότερα

Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος

ΕλΣυν Ολ. 477/2014

 

Δημόσιοι υπάλληλοι – Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Αμετάκλητη ποινική καταδίκη – Αρχή αναλογικότητας – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αναδρομική καταβολή σύνταξης -.

ThanasisΑπώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος
περισσότερα