Ολομ.Ελ.Συν 317-2020 συνταξιοδοτικά όρια ανδρών γυναικών

Τα ηλικιακά όρια των γυναικών με ανήλικο τέκνο ισχύουν για λόγους ισότητας και για τους άντρες με ανήλικο οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010.

ThanasisΟλομ.Ελ.Συν 317-2020 συνταξιοδοτικά όρια ανδρών γυναικών
περισσότερα

Ολομ.Ελ.Συν. 742-2020 συνταξιοδότηση βουλή

Αντισυνταγματικότητα συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που θεσπίζονται με τον Κανονισμό της Βουλής στο άρθρο 73 παρ.2 και έννομες συνέπειές της στην εκδικασθείσα διαφορά

ThanasisΟλομ.Ελ.Συν. 742-2020 συνταξιοδότηση βουλή
περισσότερα

Ελ. Συν. 1882-2019 – Καταλογισμός – Αιτιολογία

Η συνταχθείσα, μετά την έκδοση καταλογιστικής πράξης, πορισματική έκθεση με ταυτόσημο περιεχόμενο της προηγηθείσας πρόσκλησης για αναπλήρωση ελλείμματος, δεν ασκεί επιρροή στο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Έννοια σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταλογιστικής πράξης.

ThanasisΕλ. Συν. 1882-2019 – Καταλογισμός – Αιτιολογία
περισσότερα

Ολομ. Ελ.Συν.271/2019

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ. Απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ περί καταλογισμού σε βάρος ιατρού, του ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στη ζημία που φέρεται ότι προκλήθηκε στον εν λόγω Οργανισμό λόγω πλασματικής συνταγογράφησης φαρμάκων σε βιβλιάρια ασφαλισμένων του.

ThanasisΟλομ. Ελ.Συν.271/2019
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 1799/2017

Νόμος περί πόθεν έσχες. Καταλογισμός σε βάρος αστυνομικού και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου του ποσού των 199.902,92 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ισόποσο περιουσιακό όφελος, που φέρεται ότι απέκτησε αυτός, κατά τα έτη από 2005 έως και 2013 χωρίς να δικαιολογείται η νόμιμη προέλευσή του. Ο καταλογισμός έχει το χαρακτήρα αποζημιωτικού μέτρου. Το βάρος απόδειξης για τη νομιμότητα απόκτησης του περιουσιακού οφέλους έχει ο ίδιος ο ελεγχόμενος.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 1799/2017
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 1795/2017

Καταλογισμός αστυνομικού λόγω παραίτησής του, μετά την περάτωση του πρώτου έτους των σπουδών του. Με τη με αριθμό 1514/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 1911/1990 αντίκειται στην αρχή της ισότητας, κατά το μέρος που αποκλείει σιωπηρά την απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημίωσης των αποχωρούντων από παραγωγική σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας σε οποιοδήποτε έτος σπουδών σπουδαστών, προκειμένου να εγγραφούν σε στρατιωτική σχολή.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 1795/2017
περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 4ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΜΕΛΗ : Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Γεωργία Μαραγκού, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και Μαρία Αθανασοπούλου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Ευαγγελία – Ελισάβετ Koυλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Αργυρώ Μαυρομμάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία Παπαναγοπούλου, Νεκταρία Δουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση και Αντιγόνη Στίνη, Σύμβουλοι.
Οι Αντιπρόεδροι Άννα Λιγωμένου και Αγγελική Μαυρουδή και οι Σύμβουλοι Ελένη Λυκεσά, Δημήτριος Πέππας, Ασημίνα Σακελλαρίου και Αικατερίνη Μποκώρου απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ η Σύμβουλος Βασιλική Πέππα αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Ευάγγελος Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος Επικρατείας, κωλυομένης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Χρυσούλας Καραμαδούκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ελένη Αυγουστόγλου, Επίτροπος, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ThanasisΠ Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 4ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 39/2019 – Η ανάκληση παράνομου διορισμού υπαλλήλου νοσηλευτικού ιδρύματος, λόγω πλαστότητας του πτυχίου του και η αναδρομική ανατροπή του υπηρεσιακού του status.

Η ανάκληση παράνομου διορισμού υπαλλήλου νοσηλευτικού ιδρύματος, λόγω πλαστότητας του πτυχίου του και η αναδρομική ανατροπή του υπηρεσιακού του status. H συμβατότητα του μέτρου του καταλογισμού του συνόλου των αποδοχών του υπαλλήλου, μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος, με την αρχή της αναλογικότητας και η διερεύνηση των ορίων της δικαιοπλαστικής εξουσίας του δημοσιονομικού δικαστή.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 39/2019 – Η ανάκληση παράνομου διορισμού υπαλλήλου νοσηλευτικού ιδρύματος, λόγω πλαστότητας του πτυχίου του και η αναδρομική ανατροπή του υπηρεσιακού του status.
περισσότερα

ΕΛΣΥΝΕΔΡ 1-2018 –

(ΕΔΔΔΔ 2018/394, ΘΠΔΔ 2019/557) Δημόσιοι υπόλογοι. Έννοια. Τι νοείται ως έλλειμμα διαχείρισης χρηματικού, το οποίο καταλογίζεται στον υπόλογο

ThanasisΕΛΣΥΝΕΔΡ 1-2018 –
περισσότερα