ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 930-2019

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ II

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2019, με την ακόλουθη σύνθεση: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Βασιλική Σοφιανού (εισηγήτρια) και Βασιλική Πέππα, Σύμβουλοι, Αικατερίνη Σπηλιοπούλου και Αθανάσιος Καρακόιδας, Πάρεδροι (με συμβουλευτική ψήφο).

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 930-2019
περισσότερα

Ελ.Συν. Τμ. ΙΙ 1176/2018

Προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 Σ.) – Δικαίωμα περιουσίας (άρ. 17 Σ. και άρ. 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ) – Αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας, της προβλεψιμότητας και της αναλογικότητας (άρ. 25 παρ. 1 εδ. α και δ΄ Σ.) – Έννοια κύρωσης – Ανάκληση παράνομων ευμενών διοικητικών πράξεων – Δημόσιοι υπάλληλοι – Μη νόμιμη η απόρριψη αιτήματος χορήγησης σύνταξης, με την αιτιολογία ότι ο χρόνος υπηρεσίας του αιτούντος ως τακτικού δημοσίου υπαλλήλου δεν λογίζεται συντάξιμος, κατόπιν της ανάκλησης του διορισμού του, λόγω πλαστού τίτλου σπουδών του – Ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Συνταξιοδοτικού Κώδικα υπό το φως του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ

ThanasisΕλ.Συν. Τμ. ΙΙ 1176/2018
περισσότερα

4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ  12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά σε εφαρμοστικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016. Έχει ενδιαφέρον διότι: 1) Καταργείται η διάταξη του άρθρου 62 περιπτ.β του Συνταξιοδοτικού Κώδικα για την απώλεια συντάξεως συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης. 2) Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 63 παρ.1 του Σ.Κ. για την αναστολή καταβολής σύνταξης με ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και 3) Καθιερώνεται ο κανόνας του απαράγραπτου του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και καταργούνται όλες οι αποσβεστικές προθεσμίες του ν.3075/2002.

Thanasis4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛ. ΣΥΝ 244/2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2017

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρμάς, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και Βασιλική Προβίδη, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Γεωργία Μαρινοπούλου.

Μιχαήλ Ζυμής, Γενικός Επίτροπος Επικρατείας.

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛ. ΣΥΝ 244/2017
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 244 ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜ ΕΛ ΣΥΝ

Ολομ.Ελ.Συν.244/2017

Πρόεδρος : Nικόλαος Αγγελάρας, Προέδρος

Εισηγητής : Kωνσταντίνος Εφεντάκης , Σύμβουλος

Δικηγόροι: Aθανάσιος Τεγόπουλος.

Κωνσταντίνος Κατσούλας. Νομικός Σύμβουλος του ΝΣΚ

Νικόλαος Καραγιώργης , Πάρεδρος ΝΣΚ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ThanasisΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 244 ΤΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜ ΕΛ ΣΥΝ
περισσότερα

Περίληψη στην 486 του 2016 απόφαση της ΟλομΕλΣυν

Περίληψη στην 486/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν

 

Πρόεδρος:  Νικόλαος Αγγελάρας, Προέδρος ΕλΣυν

Εισηγητής :  Κωνταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος ΕλΣυν

 

Παραπομπή προδικαστικού ερωτήματος στην Ολομέλεια ΕλΣυν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 Α παρ.2  του π.δ. 1225/1981.

 

 Έννοια του προδικαστικού ερωτήματος:  Ζήτημα γενικότερης σημασίας που αφορά ευρύτερο κύκλο προσώπων ή αφορά αντίθεση νομοθετικής διάταξης σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνα.

ThanasisΠερίληψη στην 486 του 2016 απόφαση της ΟλομΕλΣυν
περισσότερα

Περίληψη στην 977 του 2016

Περίληψη στην 977/2016 Ολ.ΕλΣυν

Προεδρεύων Αντιπροέδρος Ιωάννης Σαρμάς

Εισηγητής Δημήτριος Τσακανίκας Σύμβουλος

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του συνταξιοδοτικού οργάνου στοιχειοθετείται όταν η συνταξιοδοτική διοίκηση, αν και υποχρεούται κατά νόμο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για την ρύθμιση της συνταξιοδοτικής έννομης σχέσης. Δεν συντελείται τέτοια παράλειψη, χωρίς την προηγούμενη υποβολή αίτησης.

ThanasisΠερίληψη στην 977 του 2016
περισσότερα

Περίληψη στην 1506 του 2016 απόφ ΟΛ

Περίληψη στην 1506/2016 Ολ.ΕλΣυν

Πρόεδρος : Nικόλαος Αγγελάρας Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγήτρια : Aσημίνα Σαντοριναίου Σύμβουλος

Ι. Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων της περιπτ.17 της υποπαραγρ.Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 , με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κατ’ επέκταση δε και οι συντάξιμες αποδοχές των πρώην μελών Δ.Ε.Π.  των Α.Ε.Ι. Αντίθεση αυτών στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25παρ.4 του Συντάγματος.

ThanasisΠερίληψη στην 1506 του 2016 απόφ ΟΛ
περισσότερα

Περίληψη στην 1509 του 2016

Περίληψη στην 1509/2016 απόφ. Ολ.ΕλΣυν

Προεδρεύουσα Σύμβουλος:  Φλωρεντία Καλδή

Εισηγήτρια Αγγελική Πανουτσακοπούλου Σύμβουλος

Προδικαστικό ερώτημα στην Δικαστική Ολομέλεια του ΕλΣυν

 Άρθρο 108 Α παρ.2 του π.δ. 1225/1981

 Αν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ.α΄ του ν.3833/2010 και του άρθρου τρίτου παρ.1 του ν.3845/2010 με τις οποίες επιβάλλεται μείωση στα πάσης φύσεως επιδόματα , αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου περιλαμβάνουν και την πάγια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ.6 του ν.2521/1997, η οποία συνυπολογίζεται στο συντάξιμο μισθό των δικαστικών λειτουργών.

ThanasisΠερίληψη στην 1509 του 2016
περισσότερα